WCh UW logo Studia Podyplomowe dla Nuczycieli Chemii
Wydział Chemii
 ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Budynek Wydziału Chemii
 
 
Tematy
Serdecznie witamy na stronach informacyjnych
Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii
w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli chemii do pracy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia obejmują materiał z podstaw chemii, ze szczególnym uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych oraz metodykę przekazywania tych treści na lekcjach chemii.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym, również w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Znaczną część programu studiów stanowiš zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia lekcji z doświadczeniami oraz opieki nad szkolną pracownią chemiczną.
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele.
Zobacz jak przebiegały poprzednie edycje Studiów Podyplomowych.
Przycisk uruchamia pokaz slajdów.