WCh UW logo Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Administracja
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 22 5526230, fax: 22 5526428
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 Strona głównaStrona główna Sukcesywne dostawy artykułów biurowych 
 
Pracownicy
 
Zasady postępowania
 
Sukcesywne dostawy
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 120/3/2016 na :

sukcesywne dostawy artykułów biurowych (na okres dwóch lat, tj. od 29.03.2016 do 28.03.2018 lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa)

została wybrana firma:

JOLIMPEX
Jolanta Redek-Jaroszewicz
Al. Na Skarpie 19/1
00-488 Warszawa