WCh UW logo Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Administracja
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 22 5526230, fax: 22 5526428
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 Strona głównaStrona główna Zasady postępowania w przypadku awarii urządzeń 
 
Pracownicy
 
Zasady postępowania
 
Sukcesywne dostawy
Wszelkie awarie, usterki i wady dotyczące działania różnego typu urządzeń należy zgłaszać:
  • w godz. 8:00-16:00, do sekretariatu (tel. wew. 226)
  • po godz. 16:00, portierowi (tel. wew. 311 - dotyczy budynku przy ul. Pasteura 1 i tel. wew. 290 - dotyczy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 101).
Uwaga
  • Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zasilanych wodą, czy ich praca nie spowoduje ewentualnie zalań innych pomieszczeń (szczególnie przed wolnymi dniami).
  • Prosimy o dokładne zamykanie okien w pomieszczeniach (szczególnie przed wolnymi dniami).