WCh UW logo Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Administracja
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 22 5526230, fax: 22 5526428
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 Strona głównaStrona główna Zasady postępowania - przepustki materiałowe 
 
Pracownicy
 
Zasady postępowania
 
Sukcesywne dostawy
Uwaga
Na wyniesienie z Wydziału np. sprzętu do serwisu należy uzyskać w sekretariacie Działu Administracji przepustkę materiałową, którą należy okazać na portierni.