WCh UW logo Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Administracja
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 22 5526230, fax: 22 5526428
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 Strona głównaStrona główna Zasady postępowania - przepustki osobowe 
 
Pracownicy
 
Zasady postępowania
 
Sukcesywne dostawy
Uwaga
Ze względu na bezpieczeństwo gmachów i osób w nim przebywających pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii mogą przebywać na terenie budynków od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 do 22:00 bez przepustek. Natomiast w godz. od 22:00 do 6:00 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy (całą dobę) obowiązują przepustki, które można otrzymać w sekretariacie Działu Administracji na podstawie wystąpienia Kierownika Pracowni lub Zakładu. Do przepustek krótkoterminowych (z terminem ważności do 1 roku) nie są wymagane zdjęcia, natomiast do pozostałych (maksymalnie na 3 lata) zdjęcia obowiązują.