UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Awarie / przepustki 
 
 Strona główna
 • Studia
 • Inne
button Zasady postępowania w przypadku awarii urządzeń
  Wszelkie awarie, usterki i wady dotyczące działania różnego typu urządzeń należy zgłaszać:
  • w godz. 8:00-16:00, do sekretariatu (tel. wew. 226)
  • po godz. 16:00, portierowi (tel. wew. 311 - dotyczy budynku przy ul. Pasteura 1 i tel. wew. 290 - dotyczy budynku przy ul. Żwirki i Wigury 101).
Uwaga
  • Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń zasilanych wodą, czy ich praca nie spowoduje ewentualnie zalań innych pomieszczeń (szczególnie przed wolnymi dniami).
  • Prosimy o dokładne zamykanie okien w pomieszczeniach (szczególnie przed wolnymi dniami).
button Przepustki
  Przepustki osobowe
Ze względu na bezpieczeństwo gmachów i osób w nim przebywających pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii mogą przebywać na terenie budynków od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 do 22:00 bez przepustek. Natomiast w godz. od 22:00 do 6:00 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy (całą dobę) obowiązują przepustki, które można otrzymać w sekretariacie Działu Administracji na podstawie wystąpienia Kierownika Pracowni lub Zakładu. Do przepustek krótkoterminowych (z terminem ważności do 1 roku) nie są wymagane zdjęcia, natomiast do pozostałych (maksymalnie na 3 lata) zdjęcia obowiązują.

Przepustki materiałowe
Na wyniesienie z Wydziału np. sprzętu do serwisu należy uzyskać w sekretariacie Działu Administracji przepustkę materiałową, którą należy okazać na portierni.