Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


NOWE NABYTKI

· w Bibliotece Wydziałowej

Nowo podarowana lub zakupiona książka po jej opracowaniu w systemie elektronicznym VTLS/VIRTUA zostaje włączona bezpośrednio do księgozbioru bibliotecznego, w ściśle określony dział tematyczny, a następnie udostępniana do wykorzystania na miejscu (żółta naklejka na grzbiecie książki) bądź do wypożyczenia na zewnątrz.

· w Pracowniach WCh

Skrót - na przykład ‘PCK’ (Pracownia Chemii Kwantowej) lub ‘PTPCA’ (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej) oznacza nazwę określonej Pracowni Chemicznej obowiązującą w terminologii nazw jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemii UW.
Nazwisko obok nazwy Pracowni określa Osobę, która zakupiła książkę i u której powinna być ona w tej chwili dostępna.

UWAGA !!!

Układ nowości na poniższych listach odzwierciedla kolejność wpłynięcia danej pozycji do zbioru, a nie układ alfabetyczny wg autora czy też tytułu.


Do góry
Str. gł. WCh

Nadzór merytoryczny: Agnieszka Łapacz

Stronę oprac. Adam Myśliński