UWAGA!

Brak dostępu do bazy.
Dostęp możliwy tylko z komputerów Wydziału Chemii UW.
Jeżeli dysponujesz kartą biblioteczną (i hasłem) możesz otrzymać dostęp do bazy korzystając ze strony głównej BUW.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego | Wydział Chemii UW