Uniwersytet Warszawski  Wydział Chemii Szukaj na stronach Erasmusa:
WCh UW logo Program ERASMUS+ Erasmus+ logo
 
Erasmus+
Studenci wyjeżdżający
Incoming students
 
Witamy / Welcome
Witamy na stronach biura Erasmus+ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Welcome to the website of Erasmus+ office at the Faculty of Chemistry, The University of Warsaw.

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-20201. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży (dotyczy to zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich).
Więcej ogólnych informacji o Programie na stronie Erasmus+.

Aktualności
Wyjazd na studia w roku akademickim 2017/18 w ramach programu ERASMUS+. Harmonogram działań
  • spotkanie organizacyjne - 14 grudnia 2016 r., godz. 16:30, Klub Pod Tarasem
  • składanie zgłoszeń (dokumentacji) - do 27.01.2017
Bieżących informacji udziela koordynator programu w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Szczegółowa lista uczelni, z którymi Wydział Chemii ma podpisane umowy bilateralne zawierająca informację o liczbie wolnych miejsc (w przypadku studentów określająca również wymagany stopień studiów)
[ Lista ]
Praktyki zagraniczne ERASMUS 2014/15
Komunikat
"Krok po kroku"
NOWOŚĆ! Praktyki dla absolwentów
UW logo Projekt graficzny oraz treści (design and contents): Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)
© Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2009)
© by Faculty of Chemistry, University of Warsaw (2009)

Projekt i wykonanie serwisu www zostało sfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LLP Erasmus we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą UW.
This website was created with financial support from the European Commission within the LLP Erasmus Programme in co-operation with International Relations Office of The University of Warsaw.