UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
EUROMASTER - Measurement Science in Chemistry 
 
 • Studia
 • Inne
JDP - Measurement Science in Chemistry

Konsorcjum 9 uniwersytetów europejskich, w którym uczestniczy Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało międzynarodową akredytację EUROMASTER® programu studiów magisterskich "Measurement Science in Chemistry", przyznaną przez stowarzyszenie European Chemistry Thematic Network (ECTN).

MSC logoAkredytacja Euromaster® jest przyznana zespołowi uczelni (Konsorcjum), który posiada wspólny program nauczania (JDP - Join Degree Programme).
Jesteśmy drugim w Europie konsorcjum, które otrzymało akredytację Euromaster®, w tym przypadku dla programu "Measurement Science in Chemistry". Projekt tego JDP ma poparcie merytoryczne oraz wsparcie finansowe Komisji Europejskiej poprzez udział merytoryczny w "JDP International Committee" przedstawiciela Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (EC-JRC). Projekt Europejski TrainMiC pozwoli na finansowanie działalności konsorcjum, wymiany nauczycieli akademickich pomiędzy partnerami konsorcjum oraz na finansowanie międzynarodowej szkoły letniej dla studentów.

Więcej informacji na stronie www.msc-euromaster.eu

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Ewa Bulska (ebulska@chem.uw.edu.pl)