UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / pracownie 
 
 • Studia
 • Inne
button Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii
Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej
Pracownia Modelowania Molekularnego
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod
button Zakład Chemii Fizycznej
  Pracownia Elektrochemii
Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii
Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów
Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych
Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego
button Zakład Chemii Organicznej
  Pracownia Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł
Pracownia Chemii Związków Naturalnych
Pracownia Peptydów
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
button Zakład Technologii Chemicznej
  Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej
button Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii
  Pracownia Chemii Kwantowej
Pracownia Krystalochemii
Pracownia Teorii Biopolimerów
button Zakład Fizyki i Radiochemii
  Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków
Pracownia Radiochemii
button Zakład Dydaktyki Chemii
  Laboratorium Dydaktyki Chemii