UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Laboratorium Dydaktyki Chemii 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik: Anna Czerwińska
Pozostali pracownicy: dr Anna Czerwińska, dr Maria Pachulska, mgr Wanda Szelągowska, Paweł Raniszewski

Zakres działalności:
Program dydaktyki chemii obejmuje:
- 135 godzin zajęć laboratoryjno-audytoryjnych (VI, VII i VIII semestr)
- 3 tygodnie praktyk w szkole podstawowej (wrzesień po VI semestrze)
- 6 tygodni praktyk w szkole średniej (wrzesień/październik po VIII semestrze)
W ramach zajęć audytoryjnych omawiane są cele, treści i metody nauczania, sposoby oceny wiedzy oraz metodologia badań dydaktycznych. Studenci zapoznają się też z zastosowaniem technicznych środków kształcenia. Na praktycznych zajęciach w laboratorium wykonywane są doświadczenia wykorzystywane w procesie nauczania w szkole. Studenci uczestniczą również w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych, przygotowują "Spotkania z Ciekawą Chemią", na które zapraszani są uczniowie z różnych szkół, oraz są współorganizatorami zajęć laboratoryjnych w ramach Festiwalu Nauki. Ukończenie kursu dydaktyki chemii wraz z zaliczeniem zajęć z psychologii i pedagogiki oraz praktyk pedagogicznych daje absolwentom, wymagane przez MEN, uprawnienia do nauczania chemii w szkole.

Festiwal Nauki 2007
Festiwal Nauki 2008


Ostatnie uaktualnienie: Wrzesień, 2009