UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Elektroanalizy Chemicznej 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Paweł J. KULESZA
Samodzielni Pracownicy Naukowi: prof. dr hab. Paweł Kulesza
prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
prof. dr hab. Marek Orlik
prof. dr hab. Zbigniew Galus (profesor emerytowany)
Pozostali Pracownicy: dr Beata Dembińska
dr Hanna Elżanowska
dr Cezary Gumiński
dr Rafał Jurczakowski
dr Barbara Kowalewska
dr Adam Lewera
dr Krzysztof Miecznikowski
dr Iwona A. Rutkowska
dr Magdalena Skunik
dr Renata Solarska
dr Jadwiga Stroka
dr Artur Żurowski
Doktoranci: mgr Magdalena Blicharska
mgr Wojciech Czerwiński
mgr Anna Dobrzeniecka
mgr Marta Gierwatowska
mgr Małgorzata Głowienka
mgr Maciej Gorzkowski
mgr Piotr Gryczan
mgr Katarzyna Grzejszczyk
mgr Aneta Januszewska
mgr Paweł Malinowski
mgr Paweł Pawłowski
mgr Dorota Szymańska
mgr Sylwia Żołądek

Tematyka badawcza:
Obejmuje różnorodne zagadnienia w zakresie współczesnych badań w obszarze nauk i technologii elektrochemicznych.

Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza

 • Magazynowanie i transport ładunku w warstwach modyfikujących elektrodę.
 • Mechanizmy działania elektrod modyfikowanych polimerami przewodzącymi i układami nieorganicznymi (np. tlenkami, nanocząstkami, nanorurkami węglowymi i kompleksami metali oraz enzymami), a także warstwami kompozytowymi (hybrydowymi) posiadającymi własności elektrokatalityczne i biokatalityczne.
 • Projektowanie i poszukiwanie nowych materiałów elektrodowych dla potrzeb ogniw i biogniw paliwowych, układów fotowoltaicznych i fotoelektrochemicznych oraz sensorów.

Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
Badania dotyczą optymalizacji konstrukcji parametrów analitycznych sensorów elektrochemicznych, zwłaszcza potencjometrycznych elektrod jonoselektywnych oraz elektrod odniesienia poprzez zastosowanie elementów mikro- i nanostrukturalnych (np. nanorurki węglowe, nanocząstki metali, grafenu) oraz polaryzacji z wykorzystaniem różnych technik elektrochemicznych.

Prof. dr hab. Marek Orlik
Eksperymentalne i teoretyczne badania zjawisk dynamicznej samoorganizacji w wybranych nieliniowych procesach chemicznych i elektrochemicznych. Samoorganizacja taka, przejawiająca się spontanicznymi oscylacyjnymi zmianami stanu układu i tworzeniem różnego rodzaju dyssypatywnych struktur przestrzennych i czasowo-przestrzennych, z uwzględnieniem zjawiska chaosu deterministycznego, zachodzi w wielu procesach w przyrodzie, a laboratoryjne układy i ich modele teoretyczne są wygodnym przedmiotem badań tego typu zjawisk.

Przykładowe publikacje:

 • Kietlińska P., Królikowski M., Dobrzeniecka A., Jurczakowski R., Miecznikowski K., Rutkowska I.A., Stroka J., Kulesza P.J., Galus Z., The Preparation and Electrochemical Properties of Nanostructured Nickel Hexacyanoruthenate Deposited on Multiwalled Carbon Nanotubes, Electrochimica Acta 58 (2011) 474-480
 • Gubica, T., Stroka J., Temeriusz A., Kańska M., Cyclic voltammetry of nitrophenyl N-glycosides on mercury electrode, Journal of Physical Organic Chemistry 24 (2011) 1229-1234
 • Pekala K. Wisniewski A. Jurczakowski R. Wisniewski T. Wojdyga M. Orlik M., Monitoring of Spatiotemporal Patterns in the Oscillatory Chemical Reactions with the Infrared Camera: Experiments and Model Interpretation, Journal of Physical Chemistry A 114 (2010) 7903-7911
 • Wisniewski A. Pekala K. Orlik M., Kinetic Model of the H2O2-SCN--OH--Cu2+ Oscillator and Its Application to the Interpretation of the Potentiometric Responses of Various Inert Electrodes Monitoring the Reaction Course, Journal of Physical Chemistry A 114 (2010) 83-190
 • Gorzkowski M.T., Wesołowska A., Jurczakowski R., Ślepski P., Darowicki K., Orlik M., Electrochemical oscillations and bistability during anodic dissolution of vanadium electrode in acidic media - Part I. Experiment, Journal of Solid State Electrochemistry 15 (2011) 2311-2320
 • Gorzkowski M.T., Orlik M., Electrochemical oscillations and bistability during anodic dissolution of vanadium electrode in acidic media - Part I. The model, Journal of Solid State Electrochemistry 15 (2011) 2321-2330
 • Jaworska E., Kisiel A., Maksymiuk K., Michalska A., Lowering the Resistivity of Polyacrylate Ion-Selective Membranes by Platinum Nanoparticles Addition, Analytical Chemistry 83 (2011) 438-445
 • Rius-Ruiz F. X., Kisiel A., Michalska A., Maksymiuk K., Riu J., Rius F. X., Solid-state Reference Electrodes Based on Carbon Nanotubes and Polyacrylate Membranes, Analytical and Bioanalytical Chemistry 339 (2011) 3613-3622
 • Pawłowski P., Kisiel A., Michalska A., Maksymiuk K., Potentiometric Responses of Ion-Selective Electrodes after Galvanostatically Controlled Incorporation of Primary Ions, Talanta 84 (2011) 814-819
 • Maksymiuk K., Puszcz M., Szewczyk K., Michalska A., Optimizing Incorporation of Nickel(II)-Cyclam Complex in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Films for Catalytic Purposes, Journal of Solid State Electrochemistry 15 (2011) 2369-2376
 • Augustynski J., Alexander B.D., Solarska R., Metal oxide photoanodes for water splitting, Topics in Current Chemistry 303 (2011) 1-38
 • Królikowska A., Barczuk P.J., Jurczakowski R., Augustynski J., The core-shell nature of nanostructured WO3 photoelectrodes demonstrated in spectroelectrochemical studies, Journal of Electroanalytical Chemistry 662 (2011) 229-239
 • Łosiewicz B. Jurczakowski R. Lasia A., Kinetics of hydrogen underpotential deposition at polycrystalline rhodium in acidic solutions, Electrochimica Acta 56 (2011) 5746-5753
 • Kowalczyk A. Nowicka A. Jurczakowski R. Fau M. Krolikowska A. Stojek Z., Construction of DNA biosensor at glassy carbon surface modified with 4-aminoethylbenzenediazonium salt, Biosensors and Bioelectronics 26 (2011) 2506-2512
 • Dsoke S., Zurowski A., Kolary-Zurowska A., Mignini P., Kulesza P.J., Marassi R., Rotating disk electrode study of Cs2.5H0.5PW 12O40 as mesoporous support for Pt nanoparticles for PEM fuel cells electrodes, Journal of Power Sources 196 (2011) 10591 - 10600
 • Łukaszewski M., Klimek K. Zurowski A., Kęda T, Czerwiński A., Kinetics and mechanism of hydrogen electrosorption In palladium-based alloys, Solid State Ionics 190 (2011) 18-24
 • Gumiński C., Voigt H., Zeng D., Solubility of rare earth metal bromides and iodides in aqueous systems, Monatshefte fuer Chemie 142 (2011) 211-218
 • Lewera A., Timperman L., Roguska A., Alonso-Vante N., Metal_Support Interactions between Nanosized Pt and Metal Oxides (WO3 and TiO2) Studied Using X-ray Photoelectron Spectroscopy, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 20153-20159
 • Lewera A., Barczuk P.J., Skorupska K., Miecznikowski K., Salamonczyk M., Kulesza P. J., Influence of polyoxometallate on oxidation state of tin in Pt/Sn nanoparticles and its importance during electrocatalytic oxidation of ethanol - combined electrochemical and XPS study, Journal of Electroanalytical Chemistry 662 (2011) 93-99
 • Jablonski A., Kulesza P.J., Lewera A., Oxygen Permeation through Nafion 117 Membrane and its Impact on Efficiency of Polymer Membrane Ethanol Fuel Cell, Journal of Power Sources 196 (2011) 4714-4718
 • Goral M., Jouini M., Perruchot C., Miecznikowski K., Rutkowska I.A., Kulesza P.J., Integration of vanadium-mixed addenda Dawson heteropolytungstate within poly(3, 4 - ethylenedioxythiophene) and poly(2, 2' - bithiophene) films by electrodeposition from the nonionic micellar aqueous medium, Electrochimica Acta 56 (2011) 3605-3615
 • Zoladek S., Rutkowska I.A., Skorupska K., Palys B., Kulesza P.J., Fabrication of polyoxometallate-modified gold nanoparticles and their utilization as supports for dispersed platinum in electrocatalysis, Electrochimica Acta 56 (2011) 10744-10750
 • Zoladek S., Rutkowska I.A., Kulesza P.J., Enhancement of activity of platinum towards oxidation of ethanol by supporting on titanium dioxide containing phosphomolybdate-modified gold nanoparticles, Applied Surface Science 257 (2011) 8205-8210
 • Salmaoui S., Sediri F., Gharbi N., Perruchot Ch., Aeiyach S., Rutkowska I.A., Kulesza P.J., Jouini J., Hexagonal nanorods of tungsten trioxide: synthesis, structure, electrochemical properties and activity as supporting material in electrocatalysis, Applied Surface Science 257 (2011) 8223-8229
 • Rutkowska I.A., Andrearczyk A., Zoladek S., Goral M, Darowicki K., Kulesza P.J., Electrochemical characterization of Prussian blue type nickel hexacyanoferrate redox mediator for potential application as charge relay in dye-sensitized solar cells, Journal of Solid State Electrochemistry 15 (2011) 2545-2552
 • Miecznikowski K., Kulesza P.J., Activation of dispersed PtSn/C nanoparticles by tungsten oxide matrix towards more efficient oxidation of ethanol, Journal Power Sources 196 (2011) 2595-2601
 • Miecznikowski K., Kulesza P.J., Fischter S., Application of Black Pearl carbon-supported WO3 nanostructures as hybrid carriers for electrocatalytic RuSex nanoparticles, Applied Surface Science 257 (2011) 8215-8222

Ostatnie uaktualnienie: Marzec 2012