Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii powstała na zasadzie zmodyfikowania tematyki badawczej Pracowni Elektrochemicznych Zjawisk Międzyfazowych. Modyfikację tematyki przeprowadzono w kierunku prac badawczych silniej związanych z wyzwaniami stawianymi współcześnie przed elektrochemią i radiochemią.

Z uwagi na regulacje dotyczące prac z izotopami, laboratoria PEŹE zlokalizowane od początku były w dwóch budynkach. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat udało się rozwinąć nową tematykę oraz wyposażyć laboratoria do badań materiałów stosowanych do konstrukcji akumulatorów i baterii. W ostatnich latach uruchomiono nowoczesne laboratoria radiochemiczne, wyposażone m.in. jedyny w Polsce skaner PET/SPECT/CT wykorzystywany do badań substancji biologicznie czynnych znakowanych radioizotopami. Wyposażenie to, w wielu aspektach unikatowe w skali kraju, pozwala prowadzić kompleksowe prace badawcze na najwyższym światowym poziomie.

W okresie 1997-2016, tzn. od początku istnienia PEŹE opublikowano ponad 160 artykułów naukowych w czasopismach z IF (∑ ok. 400) oraz uzyskano 17 patentów i 5 zgłoszeń patentowych. Jednocześnie w okresie tym były realizowane 22 projekty badawcze w ramach konkursów KBN, NCN, NCBR oraz  EU. Powstało 15 prac doktorskich i 2 habilitacje.

Równie ważnym aspektem związanym z rozwojem tematyki badawczej było kształcenie studentów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Pracowni. W efekcie personel PEŹE (prof. Andrzej Czerwiński, dr hab. Michał Grdeń, dr hab. Zbigniew Rogulski, dr Maciej Chotkowski, dr Bartosz Hamankiewicz) posiada podwójne kwalifikacje związane z możliwością prac w obszarze elektrochemii i radiochemii. Pozwala to na sprawne zarządzanie personelem oraz realizowanie dużej liczby projektów często z pogranicza obu dziedzin. Ponadto w okresie ostatnich trzech lat zrealizowano lub realizowane są: 4 prace doktorskie, 10 prac licencjackich, 4 prace magisterskie w obszarze radiochemii oraz 4 prace licencjackich, 2 inżynierskie (SGGW) i trzy prace magisterskie w ramach elektrochemii.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego