UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia PeptydĂłw 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: Aleksandra MISICKA-KĘSIK
Profesorowie: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW
prof. dr hab. Jan Izdebski (emerytowany)
Pozostali pracownicy: dr Karolina Pułka
dr Dagmara Tymecka
dr Beata Wileńska
dr Ewa Witkowska
Doktoranci: mgr Bartłomiej Fedorczuk
mgr Agnieszka Głowińska
mgr Marta Słupska
mgr Piotr Sosnowski
mgr Aleksandra Tomczyszyn

Tematyka badawcza:

 • Projektowanie, synteza i badania konformacyjne peptydów biologicznie czynnych.
 • Badania zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej analogów neuropeptydów.
 • Opracowanie i synteza nowych bloków budulcowych wykorzystywanych do projektowania aktywnych i stabilnych w warunkach fizjologicznych analogów peptydów biologicznie czynnych.

Realizowane projekty:

 • Projektowanie, synteza i badania konformacyjne peptydomimetyków o działaniu antyangiogennym
 • Neuropeptydy - jako związki transportujące jony platyny(II) w terapii przeciwnowotworowej
 • Dipeptydowe mimetyki beta2- i beta3-tryptofanu: synteza i badania strukturalne
 • Synteza analogów peptydów biologicznie czynnych zawierających beta2-aminokwasy
 • Wykorzystanie reaktora mikrofalowego w syntezie peptydów i peptydomimetyków
 • Badania stabilności peptydomimetyków w płynach fizjologicznych przy pomocy HPLC-MS
 • Obrazowanie tkanek biologicznych przy pomocy MALDI-MS

Ostatnie publikacje:

 • Pulka K., Feytens D., Misicka A., Tourwe D., "New tetracyclic tetrahydro-beta-carbolines as tryptophan derived peptidomimetics" Mol. Diver. 14, 97-108 (2010) IF=3.721
 • Ilisz I., Pataj Z., Berkecz R., Misicka A., Tymecka D., Fulop F., Choi HJ., Hyun MH., Peter A., High-performance liquid chromatographic enantioseparation of beta2-amino acids using a long-tethered (+)-(18-crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid-based chiral stationary phase, J. Chromat. A 1217, 1075-1082 (2010) IF=4.194
 • Pulka K., Misicka A., "Influence of reaction conditions on products of the Pictet-Spengler condensation", Tetrahedron 67, 1955-1959 (2011), IF=3.011
 • Ciszewska M., Ruszczynska K., Oleszczuk M., Chung NN., Witkowska E., Schiller PW., Wojcik J., Izdeski J., "Cyclic enkephalin-deltorphin hybrids containing a carbonyl bridge: structure and opioid activity", Acta Biochimica Polonica 58, 225-230 (2011), IF= 1.234
 • Markowicz S., Nowecki Z.I., Rutkowski P., Lipkowski A.W., Biernacka M., Jakubowska-Mucka A., Switaj T., Misicka A., Skurzak H., Polowniak-Pracka H., Walewski J., " Adjuvant vaccination with melanoma antigen-pulsed dendritic cells in stage III melanoma patients". Med. Oncol. (2012), IF=2.21, w druku.
 • Manning M., Misicka A., Olma A., Bankowski K., Stoev S., Chini B., Durroux T., Mouillac B., Corbani M., Guillon G., "Oxytocin and Vasopressin Agonists and Antagonists as Research Tools and Potential Therapeutics", J. Neuroendocrinology (2012) IF=4.65, w druku.
 • Misicka A. "General strategies of peptide synthesis" in "Neuropeptides in Neuroprotection and Neuroregeneration", (ed. Nyberg F.), Taylor and Francis, 2012, 207-226, w druku.
 • Tomczyszyn A., Misicka A. "Leki antynowotworowe zawierające platynę" w Analityce platynowców (red. Godlewska-Żyłkiewicz B., Pyrzyńska K.), w druku.

Przykładowe prace magisterskie:

 • Synteza peptydomimetyków o potencjalnych działaniu antyangiogennym
 • Optymalizacja warunków reakcji guanidynylacji łańcucha peptydowego prowadzonej z zastosowaniem reaktora mikrofalowego
 • Synteza i zastosowanie beta-2-homo-tryptofanu w reakcji Picteta-Spenglera

Ostatnie uaktualnienie: Luty 2012