UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: Karol JACKOWSKI
Profesorowie: prof. dr hab. Karol JACKOWSKI
Pozostali pracownicy: dr Włodzimierz MAKULSKI
dr Marcin WILCZEK
Doktoranci: mgr Piotr GARBACZ
mgr Łukasz JAREMKO

Tematyka badawcza:

 • Badania parametrów spektralnych NMR w fazie gazowej.
 • Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na przesunięcia chemiczne i stałe sprzężenia spinowo-spinowego.
 • Pomiary stałych ekranowania i sprzeżenia spinowo-spinowego dla izolowanych molekuł.
 • Badania efektów izotopowych.
 • Wyznaczanie magnetycznych momentów jąder atomowych z widm NMR.
 • Bezpośrednie pomiary magnetycznego ekranowania jąder atomowych.
 • W pracach eksperymentalnych w Laboratorium wykorzystujemy spektrometry NMR z nadprzewodzącymi magnesami (UNITYplus-200 i INOVA-500 firmy Varian), które umożliwiają rejestrację widm dla prawie 100 różnych magnetycznych nuklidów; do najważniejszych pomiarów stosujemy izotopowo wzbogacone preparaty.

Przykładowe publikacje:

 • Antusek A., Jackowski K., Jaszuński M., Makulski W., Wilczek M., "Nuclear magnetic dipole moments from NMR spectra", Chem. Phys. Letters, 411, 111-116 (2005).
 • Maciąga E., Makulski W., Jackowski K., Blicharska B., "Multinuclear NMR studies of gaseous and liquid sevoflurane", J. Mol. Struct. 785, 139-142 (2006).
 • Jackowski K., "Multinuclear NMR spectroscopy in the gas phase", J. Mol. Struct. 786, 215-219 (2006).
 • Jackowski K., Wilczek M., "An experimental test for the approximation of NMR solvent effects by continuum models. 19F gas-to-solution shifts of SF6 and CF4", Polish J. Chem. 80, 1169-1175 (2006).
 • Makulski W., Jackowski K., Antusek A., Jaszuński M., "Gas-phase NMR measurements, absolute shielding scales and magnetic dipole moments of 29Si and 73Ge nuclei", J. Phys. Chem. A, 110, 11462-11466 (2006).
 • Jackowski K., Kubiszewski M., Wilczek M., "13C and 1H nuclear magnetic shielding and spin-spin coupling constants of 13C-enriched bromomethane in the gas phase", Chem. Phys. Letters 440, 176-179 (2007).
 • Jackowski K., Jaszuński M., "Nuclear magnetic moments from NMR spectra - experimental gas phase studies and nuclear shielding calculations", Concepts Magn. Reson. A, 30A, 246-260 (2007).
 • Jackowski K., Jaszuński M., Kamieński B., Wilczek M., "NMR frequency and magnetic dipole moment of 3He nucleus", J. Magn. Reson., 193, 147-149 (2008).
 • Antusek A., Kędziera D., Jackowski K., Jaszuński M., Makulski W., "Indirect spin-spin coupling constants in CH4, SiH4 and GeH4 - Gas-phase NMR experiment and ab initio calculations", Chem. Phys. 352, 320-326 (2008).
 • Jackowski K., Makulski W., Szyprowska A., Antusek A., Jaszuński M., Jusélius J., "NMR shielding constants in BF3 and magnetic dipole moments of 11B and 10B nuclei", J. Chem. Phys. 130, 044309-5 (2009).
 • Jackowski K., Makulski W., Szyprowska A., Antusek A., Jaszuński M., "Temperature dependence of the 1J(11B19F) spin-spin coupling in BF3 molecule", Magn. Reson. Chem. 47, 857-861 (2009).
 • Jackowski K., Jaszuński M., Wilczek M., "Alternative approach to the standardization of NMR spectra. Direct measurements of nuclear magnetic shielding in molecules", J. Phys. Chem. A, 114, 2471-2475 (2010).
 • Jackowski K., Makulski W., "13C shielding scale for MAS NMR spectroscopy" Magn. Reson. Chem. 49, 600-602 (2011).
 • Makulski W., Szyprowska A., Jackowski K., "Precise determination of the 13C nuclear magnetic moment from 13C, 3He and 1H NMR measurements in the gas phase" Chem. Phys. Letters 511, 224-228 (2011).
 • Garbacz P., Piszczatowski K., Jackowski K., Moszyński R., Jaszuński M., "Weak intermolecular interactions in gas-phase nuclear magnetic resonance", J. Chem. Phys. 135, 084310, pp.1-8 (2011).
 • Lantto P., Jackowski K., Makulski W., Olejniczak M., Jaszuński M., "NMR shielding constants in PH3, absolute shielding scale and the nuclear magnetic moment of 31P", J. Phys. Chem. A, 115, 10617-10623 (2011).

Ostatnie uaktualnienie: Luty 2012