UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: Ewa BULSKA
Samodzielni pracownicy naukowi: prof. dr hab. Ewa BULSKA
prof. dr hab. Magdalena MAJ - ŻURAWSKA
prof. dr hab. Agata MICHALSKA - MAKSYMIUK
prof. dr hab. Robert KONCKI
prof. dr hab. Adam HULANICKI (profesor emerytowany)
Pozostali pracownicy: dr Wojciech JĘDRAL
dr Anna KISIEL
dr Eliza KUREK
dr Anna RUSZCZYŃSKA
dr Barbara WAGNER
dr Marcin WOJCIECHOWSKI
dr Łukasz TYMECKI
dr Dariusz Wilk
Anna SUSKA
Doktoranci: mgr Wanda CEGIEŁKOWSKA
mgr inż. Monika KACZMARCZYK
mgr Katarzyna JABŁONKA - SALACH
mgr Ewa JAWORSKA
mgr Jakub KARASIŃSKI
mgr Katarzyna KŁUCIŃSKA
mgr Magdalena MICHALSKA
mgr Anna NOWAK
mgr Marta PAKIEŁA
mgr Adriana PALIŃSKA
mgr Marta POKRZYWNICKA
mgr Sylwia STRZAŁKOWSKA
mgr Kamil STRZELAK
mgr Damian WALASZEK
mgr Emilia WOŹNICA
mgr Joanna ZAJDA

Tematyka badawcza:
Procesy atomizacji oraz interferencje chemiczne i spektralne w spektrometrii atomowej; podstawy i zastosowanie spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną; zastosowanie mikropróbkowania laserowego w badaniach powierzchniowych ciał stałych; metody spektrometrii atomowej i spektrometrii mas w analizie materiałów biologicznych i środowiskowych; badanie specjacji pierwiastków; badanie obiektów zabytkowych (archeometria).
Teoria i praktyka elektrod jonoselektywnych: zastosowania w analizie klinicznej, w analizie żywności, w analizie środowiskowej. Wykorzystanie polimerów przewodzących, mikro- i nanostruktur (nanocząstki metali, mikrokapsułki polimerowe, mikrosfery, nanorurki węglowe, grafen) w czujnikach potencjometrycznych. Miniaturyzacja elektrod. Bioanalityka; Metody i biosensory enzymatyczne. Analityka kliniczna i biomedyczna. Analiza przepływowa z detekcją fotometryczną i potencjometryczną. Elektrochemiczne bioczujniki DNA. Badanie oddziaływań związków chemicznych z DNA. Nowe konstrukcje i optymalizacja parametrów analitycznych elektrod jonoselektywnych. Zastosowanie polimerów przewodzących, polimerów akrylanowych w elektrodach jonoselektywnych. Wykorzystanie elektrod jonoselektywnych w warunkach polaryzacji prądowej. Nowe konstrukcje elektrod odniesienia.

Przykładowe publikacje
Wybrane publikacje ilustrujące realizowane w pracowni tematy badawcze:

  Wybrane publikacje ilustrujące realizowane w pracowni tematy badawcze:
 • Bulska E., Drozdov M.N., Mana G., Pramann A., Rienitz O., Sennikov P., Valkiers S., "The isotopic composition of enriched Si: data analysis", Metrologia, 48, 32-36 (2011)
 • B.Wagner, W.Jędral, "Open ablation cell for LA- ICP-MS investigations of historic objects", Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2011) 26:2058-2063;
 • Pakieła M., Wojciechowski M., Wagner B., Bulska E., "A novel procedure of powdered samples immobilization and multi-point calibration of LA ICP MS", J. Anal. At. Spectrom., 26 1539-1543 (2011);
 • Michalska A., Wojciechowski M., Bulska E., Maksymiuk K., "Experimental study on stability of different solid contact arrangements of ion-selective electrodes", Talanta, 82, 151-157 (2010);
 • Stacewicz T., Bulska E., Ruszczyńska A., "Cavity Ring-Down Spectroscopy with Diode Laser for Fluorine Determination", Spectrochim. Acta Part B, 65, 306-310 (2010);
 • Wojas S., Ruszczyńska A., Bulska E., Clemens S., Antosiewicz A.M., "The role of subcellular distribution of cadmium and phytochelatins in the generation of distinct phenotypes of AtPCS1- and CePCS- expressing tobacco", Journal of Plant Physiology, 167, 981-988 (2010);
 • Maciejewska D, Szpakowska I, Wolska I, Niemyjska M, Mascini M, Maj-Żurawska M, "DNA-based electrochemical biosensors for monitoring of bis-indoles as potential antitumoral agents, chemistry, X-ray crystallography", Bioelectrochemistry , 69, 1, (2006)
 • Konopka A., Sokalski T., Lewenstam A., Maj-Żurawska M., "The influence of the conditioning procedure on potentiometric characteristics of solid contact calcium-selective electrodes in nanomolar concentration solutions", Electroanalysis, 18, 2232, (2006)
 • Maj-Żurawska, M., Hulanicki, A. "Ion selective electrodes/Food applications", Encyclopedia of Analytical Science 2nd Edition, (P.J. Worsfold, A. Townsend, C.F. Poole, Eds), Elsevier Ltd., Oxford, pp. 534 - 540 (2005)
 • Jaworska, E., Kisiel, A., Maksymiuk, K., Michalska, A., "Lowering the Resistivity of Polyacrylate Ion-Selective Membranes by Platinum Nanoparticles Addition" Anal. Chem. 83, 438 - 445 (2011)
 • Rius-Ruiz, F.X, Kisiel, A., Michalska, A., Maksymiuk, K., Riu, J., Rius, F.X, "Solid-State Reference Electrodes Based on Carbon Nanotubes and Polyacrylate Membranes" Anal. Bioanal. Chem 339, 3613 - 3622 (2011)
 • Pawłowski, P., Kisiel, A., Michalska, A., Maksymiuk K., "Potentiometric Responses of Ion-Selective Electrodes after Galvanostatically Controlled Incorporation of Primary Ions", Talanta 84, 814 - 819 (2011)
 • Tymecki Ł., Pokrzywnicka M., Koncki R. "Fluorometric paired emitter detector diode (FPEDD)" Analyst, 136, 73-76 (2011)
 • Mieczkowska E., Koncki R., Tymecki Ł. "Hemoglobin determination with paired emitter detector diode" Anal. Bioanal. Chem., 399, 3293-3297 (2011)
 • Pokrzywnicka M., Cocovi-Solberg D.J., Miró M., Cerda V., Koncki R., Tymecki Ł. "Miniaturized optical chemosensor for flow-based assays", Anal. Bioanal. Chem., 399, 1381-1387 (2011)

Ostatnie uaktualnienie: Marzec 2012