UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: Zbigniew STOJEK
Profesorowie: prof. dr hab. Renata Bilewicz
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Pozostali pracownicy: dr hab. Mikołaj Donten
dr Marianna Gniadek
dr hab. Wojciech Hyk
mgr Elżbieta Jabłonowska
dr Marcin Karbarz
dr Agata Kowalczyk
dr Dorota Matyszewska
dr Ewa Nazaruk
dr hab. Anna Nowicka
dr hab. Sławomir Sęk
dr Krzysztof Stolarczyk
dr Agnieszka Więckowska
dr Ewelina Zabost
Doktoranci: Bącal Paweł
Chmielowiec Wioletta
Dramińska Sylwia
Dutkiewicz Paula
Fau Michał
Góralska Lidia
Kaniewska Klaudia
Karaśkiewicz Maciej
Maćkiewicz Marcin
Majdecka Dominika
Malinowska Sylwia
Matysiak Edyta
Pawłowska Joanna
Pawłowski Jan
Rapecki Tomasz
Szlęzak Monika
Święch Olga

Tematyka badawcza:
Pracownia prowadzi kilka tematów badawczych:

 1. Badania biochemiczne i bioelektrochemiczne
  • Pracujemy nad nanozłączami molekularnymi, które skutecznie wiązałyby materiał biologiczny z podłożem elektrodowym pełniącym rolę przetwornika sygnału chemicznego na elektryczny.
  • Używamy faz kubicznych i innych materiałów aby unieruchomić katalizatory, w tym enzymy, na elektrodach.
  • Badamy proces hybrydyzacji i denaturacji DNA i jego oddziaływania z lekami.
  • Konstruujemy czujniki detekcji konkretnych sekwencji zasad w DNA.
 2. Badania fizykochemiczne i materiałowe
  • Nakładamy monoarstwy na elektrody metodą Langmuira-Blodgett i poprzez samorzutną organizację cząsteczek. Samoorganizację tioli wykorzystujemy do nakładania monowarstw na klastery złota.
  • Syntezujemy i testujemy nowe organiczne inteligentne żele.
  • Badamy dalekozasięgowe przeniesienia elektronów w cząsteczkach liniowych zakotwiczonych na elektrodach.
  • Modelujemy zachowanie mikroelektrod i nanoelektrod oraz transport jonów i cząsteczek w różnych sytuacjach. Staramy się też znaleźć rozwiązania analityczne tam gdzie to możliwe.
  • Elektroosadzamy i syntezujemy na granicy faz różne metaliczne i polimerowe nanoobiekty.

Przykładowe przewidywane tematy prac magisterskich:

 • Każdy z powyższych tematów badawczych jest długoplanowy i prowadzony we współpracy z innymi laboratoriami krajowymi i zagranicznymi. Istnieje w nim miejsce na pracę magisterską i na ewentualną późniejszą doktorską. Pracownia dysponuje nowoczesnymi, skomputeryzowanymi przyrządami badawczymi i szeroką gamą programów do opracowania i interpretacji wyników doświadczalnych i teoretycznych.

Ostatnie uaktualnienie: Grudzień 2013