Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Dr Agnieszka Anna Krata

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 427
adres e-mail: kratka@chem.uw.edu.pl
 
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 703

Tematyka badań:

  • Analityczne zastosowania techniki definitywnej rozcieńczeń izotopowych spektrometrii mas - pomiary zaburzonych stosunków izotopowych
  • Specyficzna i niespecyficzna dla danej formy metoda rozcieńczeń izotopowych w badaniach specjacji
  • Certyfikacja materiałów odniesienia i pomiary odniesienia
  • Pomiary naturalnych stosunków izotopowych z wykorzystaniem wielodetektorowego spektrometru mas
  • Badanie specjacji rtęci

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018