WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


ŚWIĘTO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 2014
NA WYDZIALE CHEMII


We czwartek 27 listopada 2014 roku na Wydziale Chemii odbyła się uroczystość z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego. Na uroczystość przybyli: Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW i dr hab. Andrzej Kudelski, kierownik Studiów Doktoranckich WCh UW prof. dr hab. Rafał Siciński oraz gościnnie dr Agnieszka Korgul z Wydziału Fizyki UW, dr Andrzej Korman z Zakładu Fizyki Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, dr Zbigniew Zimek - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i Sekretarz Generalny Towarzystwa dr inż. Wojciech Głuszewski. Przybyli także pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.

Uroczystośc rozpoczęła Immatrykulacja studentów studiów III stopnia. Tekst ślubowania odczytał Dziekan, prof. dr hab. Paweł Kulesza. Drugą częścią uroczystości było wręczenie nagród z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą Nagrodę w kategorii prac licencjackich otrzymała pani Monika Piersa, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Monika Piersa ukończyla studia I stopnia w naszym Wydziale na kierunku Energetyka i Chemia Jadrowa, a obecnie jest studentką Wydziału Fizyki UW. Nagrodę wręczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.
Następnie odbyło się wręczenie Nagród Naukowych, Dydaktycznych i za aktywną pracę na rzecz Wydziału pracownikom wszystkich grup zatrudnienia i studentom.
Po wręczeniu nagród Kierownik Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego prof. dr hab. Karol Jackowski przedstawił krótką prezentację na temat Pracowni i jej wyposażenia w nowoczesne spektrometry NMR.
Po uroczystości Dziekan prof. Paweł Kulesza podzękował za przybycie, pogratulował nagrodzonym i zaprosił zebranych na poczęstunek.


Pełny serwis foto dostępny ---> TUTAJ
Stronę oprac. Adam Myśliński