WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


- NAUKA NIE ZNA GRANIC -
OTWARCIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY WYDZIAŁEM CHEMII UW
I INSTYTUTEM BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. MARCELEGO NENCKIEGO PAN


W środę 25 lutego 2015 roku oficjalnie otwarto przejście pomiędzy Wydziałem Chemii UW i Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Na miejsce przybyli: Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW, i dr hab. Andrzej Kudelski, przedstawiciele pracowników i studentów Wydziału.
Delegacji Instytutu przewodniczył Dyrektor prof. dr hab. Adam Szewczyk, a w jej skład weszły Wicedyrektor ds. Naukowych dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. oraz osoby z Pionu Administracyjengo Instytutu.
Otwarcie przejścia poprzedziły wystąpienia Dziekana Wydziału Chemii i Dyrektora Instytutu, w których podkreślali interdyscyplinarny rozwój nauk przyrodniczych oraz personalne więzy obu Instytucji. Profesor Szewczyk był przed laty studentem i absolwentem naszego Wydziału. Wspomniał swego promotora, prof. Zbigniewa Kęckiego, który ukierunkował jego zainteresownia ku biologii.
Następnie profesor Szewczyk za pomocą karty chipowej odblokował zamki przejścia i wszyscy zebrani udali się na teren Instytutu celem wykonania pamiątkowych fotografii.
Przejście ułatwi kontakty między obiema Instytucjami, a także skróci drogę do budynków Wydziału Biologii UW oraz do budynków CENT i Zakładu Fizyki i Radiochwmii WCh UW. Pracownicy Wydziału Chemii będą wkrótce mogli nieodpłatnie otrzymać kartę otwierającą bramkę.


Więcej fotografii można obejrzeć klikając TUTAJStronę oprac. Adam Myśliński