WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
NA WYDZIAŁACH BIOLOGII I CHEMII UW


W poniedziałek 30 września 2013 roku odbyła się na Wydziale Chemii Inauguracja Roku Akademickiego dla osób przyjętych na studia pierwszego stopnia. Na uroczystość przybyli: Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Stojek i dr hab. Andrzej Kudelski, dyrektor CENT III prof. dr hab. Ewa Bulska, kierownik Studiów Doktoranckich WCh UW prof. dr hab. Rafał Siciński, Dziekani poprzednich kadencji, liczni przedstawiciele władz uczelni warszawskich i instytutów naukowych oraz zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy Wydziału, a przede wszystkim - co podkreślił Dziekan - młodzież - kandydaci na studentki i studentów Wydziału.
Uroczystość rozpoczął Chór Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrali Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Paweł Kulesza i Prodziekan dr hab. Andrzej Kudelski. Po immatrykulacji studentów tradycyjnej pieśni "Gaude Mater Polonia" wykonianej przez Chór, powitaniu nowoprzyjętych studentów przez przewodniczącą Samorzadu Studenckiego - wykład inauguracyjny pt. "Alkoholemia - fakty i mity" omawiający wpływ alkoholu etylowego na organizmy naczelnych na przestrzeni dziejów, jego metabolizm oraz techniki analityczne pozwalające określić stężenie związku w płynach ustrojowych wygłosił prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur".
Stronę oprac. Adam Myśliński