WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
NA WYDZIALE CHEMII UW


We wtorek 30 września 2014 roku odbyła się na Wydziale Chemii Inauguracja Roku Akademickiego dla osób przyjętych na studia pierwszego stopnia. Na uroczystość przybyli: Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Stojek, dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW i dr hab. Andrzej Kudelski, dyrektor CENT III prof. dr hab. Ewa Bulska, kierownik Studiów Doktoranckich WCh UW prof. dr hab. Rafał Siciński, gościnnie Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Marek Kuch, Dziekani poprzednich kadencji, liczni przedstawiciele władz uczelni warszawskich i instytutów naukowych oraz zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy Wydziału i młodzież - kandydaci na studentki i studentów Wydziału.
Uroczystość rozpoczął Chór Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Paweł Kulesza. Po tradycyjnej pieśni "Gaude Mater Polonia" wykonianej przez Chór, immatrykulacji studentów, powitaniu nowoprzyjętych studentów przez przewodniczącą Samorzadu Studenckiego i pieśni "Gaudeamus Igitur", wykład inauguracyjny pt. "Medycyna i Chemia - razem czy osobno?" wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Kuch.

Stronę oprac. Adam Myśliński