WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
NA WYDZIAŁACH BIOLOGII i CHEMII UW


We środę 30 września 2015 roku odbyła się na Wydziale Chemii Inauguracja Roku Akademickiego dla osób przyjętych na studia pierwszego stopnia. Na uroczystość przybyli: Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - prof. dr hab. Zbigniew Stojek, prof. dr hab. Rafał Siciński i dr hab. Andrzej Kudelski, dyrektor CENT III prof. dr hab. Ewa Bulska, kierownik Studiów Doktoranckich WCh UW dr hab. Michał Cyrański, prof. UW, gościnnie Dziekani poprzednich kadencji, liczni przedstawiciele władz uczelni warszawskich i instytutów naukowych oraz zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani pracownicy Wydziału i młodzież - kandydaci na studentki i studentów Wydziału.
Uroczystość rozpoczął Chór Uniwersytetu Warszawskiego w kameralnym składzie odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Paweł Kulesza i Prorektor UW, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Po tradycyjnej pieśni "Gaude Mater Polonia" wykonianej przez Chór, immatrykulacji studentów i pieśni "Gaudeamus Igitur", wykład inauguracyjny pt. "Powstanie i rozwój chemii kryminalistycznej", wygłosił Prorektor UW, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski .

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyła się Inauguracja Studiów II i III stopnia Wydziałów Biologii i Chemii. Na uroczystość przybyli Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekn Wydziału Biologii, prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Dziekan Wydziału Chemii UW - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - Wydziału Biologii, dr Piotr Borsuk, Wydziału Chemii - dr hab. Andrzej Kudelski, prof. dr hab. Rafał Siciński, prof. dr hab. Zbigniew Stojek, , dyrektor CENT III prof. dr hab. Ewa Bulska i kierownik Studiów Doktoranckich WCh UW dr hab. Michał Cyrański, prof. UW.
Uroczystość rozpoczął Chór Wydziału Biologii UW odśpiewaniem pieśni "Gaude Mater Polonia". Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, która udzieliła głosu Prorektorowi UW, profesorowi Nowakowi, Dyrektor CENT III, prof. Bulskiej i Dziekanowi WCh UW, profesorowi Kuleszy. Po tradycyjnej pieśni "Gaudeamus Igitur" wykonianej przez Chór, immatrykulacji studentów, powitaniu nowoprzyjętych studentów przez przedstawiciela Doktorantów i pieśni "Gaudeamus Igitur", wykład inauguracyjny pt. "Air pollution by atmospheric aerosols: human health and cultural heritage ", wygłosił zaproszony na uroczystości Profesor Rene Van Grieken, z Department of Chemistry, University of Antwerp.
Wykład był ostatnim punktem programu uroczystosci.Stronę oprac. Adam Myśliński