Uniwersytet Warszawski       Wydział Chemii
Kierownik Laboratorium Badań Strukturalnych (LBS) Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak oraz Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej (LSM) Prof. dr hab. Karol Grela zaprosili na uroczystość otwarcia
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

która odbyła się dnia 28 listopada 2008 r. w Gmachu Radiochemii przy ulicy Żwirki i Wigury 101
Poniżej serwis foto z uroczystości.
Na ekranach o wymiarach poniżej 17'' i o rozdzielczości mniejszej niż 1024 x 768 px najlepiej oglądać po naciśnięciu F11

Stronę oprac. Adam Myśliński