Krzywa 1 

ilustrująca stężenie tlenu rozpuszczonego w sciekach w funkcji czasu. Mozna wyróżnić okres wpracowania reaktora (do ok. 24 h), intensywnie biegnących reakcji (do ok. 36 h) i zakończenia procesu (powyżej 45 h). Reaktor pracował naprzemiennie - maksymalne stężenia odpowiadają okresom zraszania złoża, minimalne okresom pracy zbiornika z osadem czynnym. Taką sytuację mozna zaobserwować na początku semestru, gdy iloć bakterii na złożu i w zbiorniku jest niewielka.

.
.
.
 
Krzywa 2

ilustruje eksperyment prowadzony po ok. 2 miesiącach. Po wprowadzeniu nowej porcji scieków (ok. 1 godziny) następuje szybki spadek stężenia tlenu utrzymujący się w każdym cyklu bez napowietrzania do ok. 20 h eksperymentu, aby po ok. 40 h zakończyć się stabilizacją stężeń. Niewielki spadek stężenia po ok. 80 h spowodowany jest "zarastaniem" czujnika przez warstwę mikroorganizmów.

Pozostałe warunki:
Skład scieków:
250 cm3 mleka 3.2% tłuszczu w 9 dm3 wody,
Temperatura 20 - 23oC
pH - 7 - 8
Skala stężenia tlenu:
0% - nasycony wodny roztwór Na2SO3
100% - woda destylowana napowietrz. przez ok. 0.5 h
 


 
POWRÓT