WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: +48 22 822 0211, fax: +48 22 822 5996


UROCZYSTOŚĆ GRADUACJI ROCZNIKA 2012/2013 NA WYDZIALE CHEMII UW

W piątek 10 stycznia 2014 roku odbyła się na Wydziale Chemii Graduacja Absolwentów rocznika 2012/2013. Na uroczystość przybyli: Dziekan - prof. dr hab. Paweł Kulesza, Prodziekani - dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW, prof. dr hab. Zbigniew Stojek i dr hab. Andrzej Kudelski, Kierownik Studiów Doktoranckich - prof. dr hab. Rafał Siciński, Promotorzy i Opiekunowie prac magisterskich i licencjackich, Absolwenci i ich rodziny oraz pracownicy Wydziału.
Uroczystość uświetnił Chór Uniwersytetu Warszawskiego w kameralnym składzie. Następnie zabrał głos Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Paweł Kulesza, po czym wręczono dyplomy licencjackie. Wykład poświęcony historii 200-lecia Chemii Uniwesyteckiej wygłosił dr Zbigniew Wielogórski. Wręczenie dyplomów magistra chemii, medalu im. Piotra Wrony, okolicznościowe przemówienie przedstawiciela Absolwentów i wykonanie pieśni "Gaudeamus Igitur" zakończyło część oficjalną. Funkcję konferansjera pełnił z wrodzoną sobie swadą mgr Paweł Stępniak.
Po części oficjalnej Dziekan zaprosił zebranych do kuluarów i Sali Marii Skłodowskiej - Curie na lampkę wina.Stronę oprac. Adam Myśliński