UNIWERSYTET WARSZAWSKI


U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
VIII Festiwal Nauki - 2004


Program wykładów wygłoszonych w Wydziale Chemii UW.

19.09.2004 15:00

Fotoogniwa słoneczne i możliwość ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii - prof. dr hab. Paweł Kulesza - Podstawy energetyki słonecznej, działanie ogniw fotowoltaicznych i fotoelektrochemicznych, a także problemy związane z magazynowaniem uzyskanej energii.

21.09.2004 18:00

In vino veritas - refleksje chemika - prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki - Co mówi chemikowi "duch wina"

22.09.2004 18:00

Nowe srebro, czyli fryzjerczyk szlachcicem - dr Marek Sawicki (PTCh). - Fascynująca historia odkrycia "nowego srebra"

23.09.2004 16:00

Jedność przyrody oczami chemika. O porządku chaosie i reakcjach oscylacyjnych - dr hab. prof. U.W. Marek Orlik. - Spojrzenia na przyrodę poprzez procesy o charakterze pulsacyjnym: fizyczne, biologiczne i chemiczne. Wykład z pokazami doświadczeń chemicznych

26.09.2004 15:00

Fascynujące nanowęgle - dr hab. inż. Andrzej Huczko - Przegląd fascynujących własności i zastosowań fulerenów i nanorurek węglowych (a także "nanorożków" i "nanocebulek").

26.09.2004 10:00 i 12:00 (od 12 lat).

Przygoda z chemią - dr Anna Czerwińska i dr Maria Pachulska

Pokazy efektownych doświadczeń chemicznych z aktywnym uczestnictwem widzów. 
Ciąg dalszy
Powrót

Str. oprac. Adam Mysliński