Informator o studiach


WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
 ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 022 822 0211, fax: 022 822 5996
Budynek Wydziału Chemii


Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2004 r. przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Chemia" prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyznała w dniu 23 marca 2002 roku na 5 lat certyfikat wysokiej jakości kształcenia Nr 16/2000 Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Czerwiec 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki otwiera Gmach Chemii Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Lata pięćdziesiąte ub. wieku. Widok z lotu ptaka. Widok współczesny Inauguracja roku akademickiego Jedna z pracowni studenckich Sala Rady Wydziału Aula im. Wojciecha Świętosławskiego Piknik w Ogrodach Wydziału - 2009
INFORMATOR
o studiach I stopnia (licencjackich)
od roku akademickiego 2008/2009

Spis treści


1. Uniwersytet Warszawski

2. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

2.1. Rys historyczny
2.2. Informacje ogólne
2.3. Biblioteki
2.4. Struktura organizacyjna Wydziału Chemii UW
2.5. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów

3. Przebieg studiów na Wydziale Chemii UW
3.1. Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne

4. ECTS - Europejski System Transferu Punktów Kredytowych
4.1. Punkty kredytowe w systemie ECTS

5. Sprawy bytowe studentów
5.1. Stypendia
5.2. Domy akademickie
5.3. Opieka zdrowotna
5.4. Samorząd i organizacje studenckie
5.5. Organizacje studenckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

6. Plan studiów

6.1. Studia licencjackie

7. Katalog zajęć - treści programowe

7.1. Studia licencjackie
1. Uniwersytet Warszawski


Uniwersytet Warszawski - jedna z najstarszych polskich wyższych uczelni, jest jednocześnie największą uczelnią w Polsce. Uzyskane w niej dyplomy są powszechnie cenione zarówno w kraju, jak i za granicą.

Uniwersytet Warszawski powstał w roku 1816 jako Królewski Uniwersytet Warszawski, z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Pierwotnie uczelnię tę utworzono z połączenia Szkoły Prawa i Administracji oraz Szkoły Lekarskiej, a w następnych dwóch latach dołączono Wydział Teologiczny, Filozoficzny oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Nauki matematyczno-przyrodnicze, w tym i “chemia z aplikacją”, należały do Wydziału Filozoficznego. Owe historycznie pierwsze Wydziały Uniwersytetu zostały utrwalone w jego godle jako 5 gwiazd otaczających orła. Dalsze dzieje Uniwersytetu Warszawskiego są odzwierciedleniem burzliwej historii kraju i stolicy. Zamknięty po powstaniu listopadowym w 1831 roku przez władze carskie, zaistniał jako Szkoła Główna w latach 1862-1869; po likwidacji Szkoły działał jako rosyjski Uniwersytet Cesarski. Polski Uniwersytet Warszawski wznowił działalność już w 1915 roku. W latach 1935-1939 nosił imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie okupacji został po raz kolejny zamknięty, lecz nieprzerwanie kontynuował nauczanie w konspiracji. Oficjalnie działalność swą wznowił natychmiast po wyzwoleniu.

Obecnie na 18 wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego kształci się ponad 50 tys. studentów. Wśród dawnych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego znaleźć można wiele znaczących nazwisk, takich jak Samuel Linde, Czesław Białobrzeski, Witold Doroszewski, Tadeusz Kotarbiński, Maria Ossowska, Julian Krzyżanowski, Stefan Pieńkowski, Wacław Sierpiński, Stanisław Szober, Władysław Tatarkiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz czy Aleksander Gieysztor. Każdy student Uniwersytetu może być dumny z uczelni o tak bogatej tradycji.

Siedziba władz rektorskich i najstarszych wydziałów humanistycznych Uniwersytetu mieści się w zespole zabytkowych budynków wokół Pałacu Kazimierzowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, czyli przy tzw. Trakcie Królewskim.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego:

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
dr hab. Marcin Pałys
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
Jej Magnificencja Rektor
Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej
Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą
Prorektor ds. Studenckich


2. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Władze Dziekańskie:

Prof. dr hab. Paweł Kulesza
Prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Dr hab. Magdalena Skompska
Dr hab. Andrzej Kudelski

Dziekan
Prodziekan ds. Finansów i Badań Naukowych
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Prodziekan ds. Studenckich

Zgodnie z wynikami rankingów, przeprowadzonych przez Komitet Badań Naukowych oraz z ocenami dokonywanymi przez środowisko chemików reprezentowane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w czołówce wydziałów chemicznych polskich uczelni. Wpływa na to zarówno liczba prac publikowanych w czasopismach o międzynarodowym obiegu, jak też wysoko oceniana wartość tych publikacji. Na Wydziale pracuje wielu wybitnych naukowców, mających żywe kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi i których prace stanowią inspirację dla innych badaczy. Wydziałowe pracownie naukowe i laboratoria dysponują sprzętem najwyższej klasy umożliwiającym prowadzenie badań na światowym poziomie. Wszystko to sprawia, że podjęcie studiów na Wydziale Chemii UW gwarantuje zdobycie rzetelnego wykształcenia i w wielu przypadkach stało się już dobrym startem do zawodowej kariery. Znane jest zainteresowanie naszymi absolwentami za granicą. Nasi studenci często więc decydują się na studia doktoranckie w uniwersytetach amerykańskich i europejskich, a także są zapraszani tam po uzyskaniu doktoratu w macierzystej uczelni na staże i stypendia.

2.1. Rys historyczny.

Studia chemiczne na Uniwersytecie Warszawskim zaczęły rozwijać się po roku 1915 w ramach ówczesnego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu. W 1927 roku, dzięki działalności naukowej i organizacyjnej profesorów: Wiktora Lampego, Wojciecha Świętosławskiego, Stefana Pieńkowskiego i Stanisława Thugutta, z Wydziału Filozoficznego wyodrębnił się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W 1952 roku powstał Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, który wkrótce uległ dalszemu podziałowi. W ten sposób w 1955 roku powstał samodzielny Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu Wydział ma siedzibę we własnym, specjalnie w tym celu wybudowanym w roku 1939 gmachu przy ul. Ludwika Pasteura 1. Z czasem wybudowany został także drugi budynek, zlokalizowany niedaleko głównej siedziby Wydziału, przy ul. Żwirki i Wigury 101; mieszczą się w nim pracownie Zakładu Fizyki i Radiochemii oraz Laboratorium Dydaktyki Chemii. Obecnie na Wydziale Chemii studiuje około 500 studentów, przy czym co roku pracę magisterską broni na nim 80-90 osób. Studenci ze średnią ocen powyżej 4,0 otrzymują stypendia naukowe. Studenci, po uzyskaniu tytułu magistra są zachęcani do dalszego kształcenia i zdobywania stopnia doktora nauk chemicznych w ramach Studium Doktoranckiego. Studium Doktoranckie jest bezpłatne, doktoranci otrzymują stypendia, a także, w miarę możliwości, zakwaterowanie w hotelach doktoranta. Obecnie, na Wydziale Chemii prace badawcze prowadzi 100 doktorantów.
Jesienią 2005 roku Wydział Chemii obchodził uroczyście Jubileusz 50-lecia istnienia jako samodzielna jednostka administracyjna Uniwersytetu Warszawskiego.

2.2. Informacje ogólne

Dojazd do Wydziału Chemii na ul. L. Pasteura z Centrum jest najwygodniejszy ulicą Grójecką (tramwaj nr 7, 9, 25) w kierunku Okęcia do przystanku przy skrzyżowaniu Grójeckiej i Wawelskiej. Można też dojechać Trasą Łazienkowską (autobus nr 167, 187, 188 i 408) w kierunku Dworca Zachodniego do przystanku przy pomniku Lotnika lub przy ul. Kopińskiej, po przejechaniu ul. Grójeckiej. Dojazd do budynku przy ul. Żwirki i Wigury jest także łatwy ulicą Żwirki i Wigury, autobusami 188 i 175 od strony lotniska Okęcie lub od Krakowskiego Przedmieścia (175) lub Trasy Łazienkowskiej (188). Dla ułatwienia, poniżej zamieszczony jest plan okolic Wydziału Chemii.Dziekanat Wydziału Chemii ds. Studenckich mieści się w głównym budynku przy ul. Ludwika Pasteura 1, w holu głównym na parterze po lewej stronie. Interesanci są przyjmowani codziennie w godzinach 11.00-14.00, z wyjątkiem piątków i sobót. Z Dziekanatem można porozumieć się telefonicznie pod numerem: 022 822 02 11 (centrala) i dalej tonowo wewnętrznym 317.

2.3. Biblioteki

Biblioteka Wydziału Chemii UW znajduje się w budynku przy ul. Pasteura 1 i w ciągu roku akademickiego jest czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 19.00, a w soboty od 9.00 do 14.00 (tel.: 0 22 822 02 11 w. 343). Na miejscu znajduje się także pracownia kserograficzna, z której można korzystać samodzielnie po wykupieniu karty magnetycznej.

W zbiorach biblioteki znajdują się czasopisma i książki z różnych dziedzin chemii i nauk pokrewnych. Można z nich korzystać na miejscu w czytelni lub wypożyczać niektóre książki na warunkach określonych w regulaminie biblioteki. Dla czytelników są udostępnione dwa komputery, w których zostały zainstalowane bazy danych chemicznych, między innymi Beilstein&Gmelin z abstraktami z zakresu chemii organicznej.

Studenci mogą także korzystać z innych bibliotek chemicznych: w Instytucie Chemii Organicznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52), w Instytucie Chemii Przemysłowej (ul. Rydygiera 8), na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej (ul. Noakowskiego 3) i innych. Wszyscy studenci chemii mogą korzystać także z głównej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), która mieści się w nowym, wspaniałym gmachu przy ulicy Dobrej 56/66, przy skrzyżowaniu z ulicą Lipową, na Powiślu (informatorium tel.: 0 22 552 51 78, sekretariat tel. 0 22 552 56 59). Gmach ten może pomieścić 5 milionów woluminów odpowiada wszelkim wymogom stawianym bibliotekom XXI wieku. Katalog komputerowy biblioteki pozwala na wyszukiwanie według autora, tytułu, słów kluczowych oraz haseł przedmiotowych.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wraz z kilkoma bibliotekami wydziałowymi pośredniczy w zamawianiu dla studentów i pracowników naukowych UW artykułów z czasopism zagranicznych, których nie ma w zbiorach bibliotek warszawskich (po sprawdzeniu przez zamawiającego w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej - http://www.bn.org.pl
tel. 0 22 608 23 48; e-mail: bnzkcent@bn.org.pl . Studenci i pracownicy Wydziału Chemii składają zamówienia w swojej bibliotece wydziałowej.

2.4. Struktura organizacyjna Wydziału Chemii UW

W skład Wydziału Chemii wchodzi sześć Zakładów Dydaktycznych oraz Laboratorium Dydaktyki Chemii, które organizują proces nauczania. W skład poszczególnych Zakładów Dydaktycznych wchodzą Pracownie Naukowe prowadzące działalność badawczą. Tematy prac magisterskich związane są z badaniami prowadzonymi w Pracowniach Naukowych.

Tabela 1.

Jednostki dydaktyczne i badawcze Wydziału Chemii UW.

Zakłady Dydaktyczne
Pracownie Naukowe działające
w ramach Zakładu Dydaktycznego
Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
Pracownia Elektrochemii
Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii
Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów
Pracownia Oddziaływań Miedzymolekularnych
Pracownia Spektroskopii
Jądrowego Rezonansu Magnetycznego
Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii
Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej
Pracownia Elektrochemii Organicznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod
Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych
Pracownia Peptydów
Pracownia Stereokontrolowanej
Syntezy Organicznej
Pracownia Węglowodanów
Zakład Dydaktyczny Chemii Teoretycznej i Krystalografii
Pracownia Chemii Kwantowej
Pracownia Krystalochemii
Pracownia Teorii Biopolimerów
Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii
Pracownia Fizykochemii
Dielektryków i Magnetyków
Pracownia Radiochemii
Pracownia Fizykochemicznych Podstaw
Technologii Chemicznej
Laboratorium Dydaktyki Chemii
-
-
Laboratorium Badań Strukturalnych
-
Centrum Informatyczne
-


2.5. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim w danym roku akademickim określa Zarządzenie JM Rektora UW. Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego procedura co roku jest określana przez Radę Wydziału Chemii i akceptowana przez Senat UW.

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji na dany rok studiów znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Wydziału Chemii: http://www.chem.uw.edu.pl


3. Przebieg studiów na Wydziale Chemii UW


Wydział Chemii UW od 2007 roku prowadzi trzyletnie dzienne studia I stopnia - licencjackie. Ten system studiów jest taki sam jak na Uniwersytetach w krajach Unii Europejskiej. W celu umożliwienia studentom kontynuacji nauki za granicą, na Wydziale Chemii została wprowadzona punktacja ECTS ( Europejski System Transferu Punktów Kredytowych ). Jest ona gwarancją uznawania wszędzie w Europie uzyskanych zaliczeń, zdanych egzaminów i zdobytych tytułów. Dzięki temu studenci Wydziału będą mieli zwiększone możliwości wyjazdów na kilkumiesięczne staże zagraniczne w ramach programów Erasmus i Socrates. System punktacji ECTS pozwala na indywidualizację procesu kształcenia, gdyż w oparciu o niego studenci mogą dokonywać wyboru niektórych przedmiotów. Ułatwia on też organizację zajęć w ramach studiów międzywydziałowych.

Warunkiem zaliczenia roku jest zebranie co najmniej 60 punktów ECTS oraz uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem i zdanie egzaminów. Oznacza to, że w ciągu każdego semestru student powinien zgromadzić ok. 30 punktów, przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego minimum 180, a w ciągu całych studiów magisterskich, minimum 300 punktów.

Studia I stopnia - licencjackie

W trakcie studiów licencjackich student może w ramach przedmiotów obowiązkowych wybierać indywidualną ścieżkę studiowania. Polega to na tym, że poza zestawem obowiązkowych przedmiotów, niezbędnych dla wielostronnego wykształcenia, wiele pozostałych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych studenci wybierają sami, dbając jedynie o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (ECTS), przypisanych do każdego przedmiotu i typu zajęć. Przykładowo, wszyscy studenci poznają podstawy chemii nieorganicznej, organicznej i fizycznej, ale decydują sami, w której z tych dziedzin chcieliby uzyskać bardziej zaawansowaną wiedzę.

Do końca 5 semestru studenci mają obowiązek zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2 w Szkole Języków Obcych UW. Jeżeli student zda na poziomie B2 egzamin z innego języka niż język angielski - w trakcie studiów musi zaliczyć obowiązkowo co najmniej jeden lektorat z języka angielskiego na poziomie B1. Lektoraty z języków obcych są nieobowiązkowe, ale po zadeklarowaniu chęci uczęszczania na zajęcia stają się one obowiązkowe i są oceniane. Studenci mają prawo do bezpłatnego uczęszczania na 240 godzin lektoratów.

W trakcie studiów I stopnia studenci mają obowiązek uczestniczyć przez cztery semestry w zajęciach z wychowania fizycznego. Można je również odbywać w sekcjach sportowych. Studenci w trakcie studiów licencjackich są obowiązani zaliczyć zajęcia z przedmiotów niezwiązanych z profilem zawodowym kierunku studiów, które można odbyć w innych Wydziałach UW w wymiarze odpowiadającym 8 punktom kredytowym. Po zaliczeniu 6 semestrów studenci zdają egzamin licencjacki i uzyskują dyplom licencjata.

3.1. Zasady odpłatności za zajęcia dydaktyczne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Chemii UW wprowadza się obowiązek odpłatności za zajęcia na studiach dziennych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce.

W roku akademickim 2010/2011 opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii UW wynoszą:

 
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

I.
Studia niestacjonarne - wieczorowe
Studia niestacjonarne - zaoczne

nie dotyczy
nie dotyczy

II.
Powtarzanie zajęć:
 
 
Powtarzanie semestru studiów
opłata jest sumą opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2000 zł
 
Powtarzanie roku studiów
opłata jest sumą opłat za powtarzanie wszystkich przedmiotów, nie więcej jednak niż 2200 zł
 
powtarzanie w całości laboratorium
(semestralnego/całorocznego)
 
500 zł
 
 
powtarzanie proseminarium/ćwiczeń
rachunkowych (semestralnego/całorocznego)
 

200 zł
 
 
ponowne przystąpienie
do egzaminu / zaliczenia przedmiotu
 

200 zł

III.
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
 

 
    * różnice programowe –
    1 przedmiot semestralny/roczny
 
200 zł

 
    * konsultacje dot. pracy dyplomowej
    po wznowieniu studiów
    w przypadku skreślenia z powodu
    niezłożenia pracy dyplomowej
    lub egzaminu dyplomowego w terminie
 400 zł

 
    * dodatkowa specjalizacja
brak opłaty

4. ECTS - Europejski System Transferu Punktów Kredytowych   


ECTS - The European Credit Transfer System - jest to system opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów. Ułatwienie jest możliwe dzięki ustaleniu jednolitych dla uczelni całej Wspólnoty zasad pomiaru i oceny wiedzy zdobytej przez studentów. Podstawą systemu ECTS jest wzajemne zaufanie instytucji uczestniczących w wymianie studentów. Jest ono wsparte przez wzajemne uznanie zasad, które dotyczą:

- uznania i wprowadzenia jednolitego sposobu prezentacji informacji o studiach w danej uczelni,
- zawarcia porozumienia między uczelniami, określającego zasady odbywania studiów w obu Ośrodkach,
- stosowania punktów kredytowych oceniających wkład pracy studenta niezbędny do uzyskania zaliczenia danego przedmiotu.

4.1. Punkty kredytowe w systemie ECTS


Student otrzymuje punkty kredytowe za zaliczenie (tzn. otrzymanie pozytywnej oceny) laboratorium, proseminarium, ćwiczeń, wykładu i innych typów zajęć. Zwykle 1 punkt odpowiada 30 godzinom pracy studenta. Jest to nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu obejmujący godziny zajęć na uczelni oraz czas potrzebny na przygotowanie do egzaminu oraz czas jego trwania. Tak więc zajęciom o różnym stopniu trudności przypisuje się różną ilość punktów ECTS. Nakładowi pracy koniecznemu do zaliczenia semestru przypisuje się około 30 punktów kredytowych, a do zaliczenia roku minimum - 60 punktów. Uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni: do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie .

Aby otrzymać dyplom licencjata, konieczne jest uzyskanie co najmniej 180 punktów (6 semestrów x 30p.), a do uzyskania dyplomu magistra następne co najmniej 120 punktów (4 semestry x 30p.). Punkty kredytowe otrzymuje się po zaliczeniu danego przedmiotu.

Zajęciom z WF nie przydziela się punktów kredytowych; przedmiot ten powinien być uwzględniony przy przepisywaniu ocen.


 

5. Sprawy bytowe studentów

5.1. Stypendia

Studenci mogą otrzymywać następujące świadczenia: stypendia socjalne i za wyniki w nauce - stypendia naukowe, jednorazowe zapomogi, stypendia specjalne, dofinansowanie do DS., a także zakwaterowanie w domu akademickim.

Stypendia socjalne, jednorazowe zapomogi i dofinansowanie do DS przyznaje Wydziałowa Komisja Socjalna na wniosek studenta, złożony w określonym terminie. Szczegółowe reguły ich przyznawania ustala Samorząd Studencki wybrany przez studentów. Podania należy składać do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Termin składania podań jest podawany na tablicy ogłoszeń. Stypendia socjalne są przyznawane na okres jednego semestru. Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej studenta (od dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie) i środków finansowych przyznanych na ten cel Wydziałowi. Wysokość dochodów powinna być udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.

Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane na okres 10 miesięcy, po pierwszym roku studiów. Wysokość tych stypendiów jest zróżnicowana i zależy od wysokości średniej z ocen.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy są przyznawane szczególnie wyróżniającym się studentom na wniosek Dziekana.

Studenci niepełnosprawni (studiów stacjonarnych i doktoranckich) mogą uzyskać pomoc materialną w formie stypendium lub innej od Fundacji Samorządu Uniwersytetu Warszawskiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel określa co roku Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Komisja Stypendialna ds. tego rodzaju stypendiów składa się z Prorektora UW ds. Studenckich, Przewodniczącego Rady Fundacji Samorządu Studentów, prezesa Zarządu Fundacji, Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UW. Przyznając stypendia lub inną pomoc materialną Komisja bierze pod uwagę: sytuację materialną studenta; stopień inwalidztwa; wyniki w nauce.
Oprócz stypendiów studenci mogą ubiegać się o kredyty bankowe na dofinansowanie studiowania.

5.2. Domy akademickie

O miejsce w domu akademickim mogą ubiegać się studenci zamiejscowi, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podania o przyznanie miejsca w domu akademickim wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów w rodzinie należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii ds. Studenckich.

Uniwersytet dysponuje miejscami w 6 domach akademickich, przy czym studenci Wydziału Chemii otrzymują przydział do dwóch z nich, zlokalizowanych w pobliżu Wydziału Chemii, przy ulicy Żwirki i Wigury 95/97 (DS nr 2) oraz DS ul. Radomska 6. Miejsc w domach akademickich jest znacznie mniej niż studentów zamiejscowych pragnących otrzymać zakwaterowanie, dlatego też radzimy złożyć wstępną deklarację o takim zamiarze wraz z podaniem o przyjęcie na UW.

5.3. Opieka zdrowotna

Studenci studiów dziennych do 26 roku życia są ubezpieczeni na mocy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, co oznacza, że nie muszą płacić za podstawowe usługi. Opiekę zdrowotną nad studentami i pracownikami wyższych uczelni w Warszawie sprawuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - SZPZOZ. Większość usług medycznych jest bezpłatna, poza m.in. usługami stomatologicznymi. W ramach opieki stomatologicznej przegląd otrzymuje się gratis, reszta usług jest płatna według cennika (od 60 zł wzwyż). Studenci Wydziału Chemii pozostają pod opieką przychodni mieszczącej się w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 (DS nr 2). Przyjmują tam lekarze interniści oraz stomatolog.

Lekarze różnych specjalności przyjmują w przychodni przy szpitalu akademickim na podstawie skierowania od internisty lub lekarza stomatologa. Pracownia analityczna i RTG mieszczą się przy ul. Waryńskiego. Zwolnienia lekarskie z zajęć lub egzaminów mogą być wydawane przez społeczne zakłady służby zdrowia oraz przez lekarzy mających praktyki prywatne. Zwolnienia wydawane poza akademicką służbą zdrowia powinny być poświadczone przez lekarza wydziałowego.

Orzeczenie o konieczności udzielenia studentowi urlopu ze względu na stan zdrowia wydaje Komisja Lekarska działająca w przychodni przy ul. Mochnackiego 10 na wniosek opiekującego się lekarza. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu urlopu Komisja ponownie orzeka stan zdrowia studenta. Zwolnienia okresowe lub stałe z zajęć WF student uzyskuje od wydziałowego lekarza internisty.

Adresy placówek akademickiej służby zdrowia:
ul. Mochnackiego 10, tel. 0 22 823 45 73, 0 22 659 77 38
ul. Żwirki i Wigury 95/97, tel. 0 22 554 80 40,

ul. Waryńskiego 10a, tel. rejestracji ogólnej 0 22 825 51 07, czynna: 6.30 - 19.00
ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, tel. 0 22 552 03 65.

Na wszystkie wizyty należy umawiać się telefonicznie lub osobiście.

5.4. Samorząd i organizacje studenckie

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego tworzą wszyscy jego studenci. Działa on przez swe organy wyłaniane w drodze wyborów. Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów (szczebel uczelniany) lub studentów danego Wydziału (szczebel wydziałowy). Działając zgodnie ze swym Statutem, organy Samorządu uczestniczą w realizacji zadań Uniwersytetu, w szczególności w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego i spraw socjalno-bytowych studentów. Zadaniem Samorządu jest:

- reprezentowanie studentów wobec Władz Wydziału i obrona ich interesów,
- podejmowanie decyzji dotyczących społeczności studenckiej,
- współdecydowanie z władzami Uczelni / Wydziału w sprawach pomocy materialnej dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce,
- wybór przedstawicieli studentów do kolegialnych organów Uczelni / Wydziału,
- opiniowanie projektów decyzji organów UW w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów,
- popieranie naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych inicjatyw studenckich,
- podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu referendum studenckiego na Wydziale,
- współdecydowanie z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału funduszy i innych środków UW przeznaczonych na cele studenckie.

Organy Samorządu Studenckiego na szczeblu Uczelni to: Parlament Studentów UW - najwyższy organ ustawodawczy, Zarząd Samorządu Studentów UW (ZSS UW - najwyższy organ wykonawczy Parlamentu), Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW. Na szczeblu Wydziału organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Wydziału jest Walne Zebranie Studentów. Organem Wykonawczym jest Zarząd Samorządu Studentów Wydziału. Samorząd studentów ma swoich przedstawicieli w uniwersyteckich i wydziałowych organach samorządowych, organach uniwersyteckich i wydziałowych oraz w jednostkach organizacyjnych UW.

Biuro Samorządu Studentów UW ma swoją siedzibę na ul. Krakowskie Przedmieście 24, (Mały Dziedziniec) pokój nr 20, tel. 0 22 552 08 09; tel./fax 0 22 552 26 12. Sekretariat działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego powstała z inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu i została zarejestrowana w 1992 roku. Jej celem jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów UW. Aby wypełnić te cele Fundacja prowadzi działania na wielu polach:

- udziela studentom porad prawnych przez działalność Studenckiej Poradni Prawnej,
- pomaga w podjęciu pracy wakacyjnej w Stanach Zjednoczonych w ramach programu InterExchange,
- udziela pomocy dla studentów niepełnosprawnych ze specjalnie uruchomionego funduszu,
- udziela dotacji dla kół naukowych działających na UW, aby mogły realizować swoje projekty i prowadzić prace badawcze,
- w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego prowadzi przedpremierowe, tematyczne oraz monograficzne pokazy filmowe,
- udziela finansowego wsparcia dla BUW na zakup książek do księgozbioru dydaktycznego,
- dba o to, aby niewidzący studenci posiadali specjalistyczny sprzęt do nagrywania tekstu i jego odsłuchiwania,
- zarządza dwoma klubami studenckimi: Proxima i Hybrydy, z których dochód przekazuje na wyżej wymienioną działalność statutową.

Studencka Poradnia Prawna.

Poradnia działa od roku 1998, kontynuując dawne tradycje Adwokatury Studenckiej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do najważniejszych zadań Poradni należy pomoc studentom Uniwersytetu i innych uczelni w kwestiach związanych ze studiami (decyzje organów administracji dotyczące powtarzania zajęć, skreśleń z listy studentów, przeniesień na inny wydział, przyznania urlopu lub indywidualnego toku studiów). Udzielane są także porady w zakresie przysługującej studentom pomocy materialnej, doradztwo w związku z wykonywaną pracą zarobkową (umowy, podatki, ubezpieczenia, alimenty), opiniowanie najmu mieszkań oraz konsultacje w zakresie podejmowanych przez studentów inicjatyw gospodarczych.

W Poradni pracują studenci oraz absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UW. Wszystkie konsultacje są bezpłatne. Studencka Poradnia Prawna przy Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego mieści się na ul. Krakowskie Przedmieście 24 pokój 31b (wejście od Małego Dziedzińca), tel.: 0 22 826 56 13, 0 22 826 49 99 i działa w godzinach wyznaczonych dyżurów.

Klub Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Proxima

Klub Proxima istnieje od 20 lat i mieści się przy ul. Żwirki i Wigury 97/99. Wstęp do klubu mają tylko studenci i osoby posiadające karty wstępu.

Po przejęciu zarządzania klubem przez Fundację SS UW dokonano w nim generalnego remontu. Przyjęto w nim stały grafik imprez, który w roku akademickim 2007/2008 przedstawiał się następująco:

- niedziele, poniedziałki i wtorki - studenckie imprezy zamknięte: np. bale, spotkania integracyjne - możliwość wynajęcia sali,
- środy - cykliczna impreza Proxima Beat
- czwartki - cykliczna impreza Proximoza
- piątki - - cykliczna impreza “Przybij piątek”

W klubie organizuje się ponad 100 imprez rocznie. Ceny biletów wstępu dla studentów nie przekraczają na ogół 10 - 20 złotych.

Dyskusyjny Klub Filmowy.

Klub współpracuje z Filmoteką Narodową organizując cykl pokazów filmowych pt. “Uniwersytet Filmowy”, na którym prezentowano najciekawsze filmy z lat 1960 - 1990, a także pokazy tematyczne poświęcone twórcom kina światowego i krajowego. Repertuar filmowy ustala się w porozumieniu z widzami. Pokazy odbywają się co 2 tygodnie w kinie Grunwald przy Klubie Garnizonowym przy al. Niepodległości, róg ul. Madalińskiego. Dzięki atrakcyjnie tanim biletom studenci mają w ten sposób znacznie ułatwiony dostęp do ciekawych filmów.

Współpraca z InterExchange.

InterExchange jest organizacją mającą swoją siedzibę w Nowym Jorku. Organizacja ta umożliwia studentom, m.in. z Polski, wyjazd do pracy wakacyjnej w USA. W ramach współpracy z InterExchange Fundacja organizuje egzamin kwalifikujący, jak również udziela pomocy przy staraniach o wizy i przy organizacji wyjazdu. Dzięki temu programowi studenci mają okazję doskonalić znajomość języka angielskiego, poznać amerykańską kulturę i styl życia i zwiedzić Stany Zjednoczone. Co roku z tej możliwości korzysta kilkuset studentów.

Stowarzyszenia

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają wiele możliwości rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań kulturalnych włączając się w działalność licznych stowarzyszeń. Są to: Studenckie Koła Naukowe, Polska Korporacja Akademicka Arkonia, Niezależny Związek Studentów NZS, Zrzeszenie Studentów Polskich ZSP, Klub Debat, Akademicki Związek Sportowy AZS, Teatr Uniwersytecki, Chór Akademicki UW, Kabaret Literacki Antyquariat, Zespół Pieśni i Tańca “Warszawianka”, Akademickie Centrum Kultury Studentów UW Hybrydy, Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny PAKT.

5.5. Organizacje studenckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

ZSS Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ma za zadanie:

- reprezentowanie studentów wobec Władz Wydziału i obronę ich interesów,
- podejmowanie decyzji dotyczących społeczności studenckiej,
- współdecydowanie z władzami Uczelni / Wydziału w sprawach pomocy materialnej dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce,
- powoływanie członków wydziałowej Komisji Stypendialnej,
- organizowanie imprez studenckich (Otrzęsiny, Połowinki, obozy naukowe etc.)
- opiekę nad Klubem Pod Tarasem.

Członkowie ZSS Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostają corocznie wyłonieni w wyniku wyborów odbywających się na wydziale.

W skład Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemi Uniwersytetu Warszawskiego weszły następujące osoby:

Rok Akademicki 2010/2011

Elżbieta Mieczkowska - Przewodnicząca

SEKCJA FINANSOWA

Anna Mieczkowska
Agnieszka Szczepaniak


SEKCJA INFORMACYJNA

Kamila Kołacińska
Agata Konopczyńska


Kontakt:

E-mail:
studenci@chem.uw.edu.pl

Tel.: 0 22 866 02 11 wew. 407

Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Warszawskiego “FULLEREN”

Studenckie Koło Naukowe ma za zadania:
- organizowanie ogólnodostępnych wykładów naukowych
- organizowanie pokazów chemicznych,
- udział w imprezach popularnonaukowych i uniwersyteckich takich jak: Piknik Naukowy Radia BIS, Święto Uniwersytetu Warszawskiego, Dni Otwarte UW etc.
- organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe (począwszy od XXIII bierzemy czynny udział w Ogólnopolskich Szkołach Chemii, Sesjach Kół Fizyków, etc.)


Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Warszawskiego “FULLEREN”

Kadencja 2008/2009

- Przewodnicząca Koła
- V-ce Przewodniczący
- V-ce Przewodniczący

Dr hab. Grzegorz Litwinienko - Opiekun Naukowy Koła

Kontakt:

E-mail:
fulleren@chem.uw.edu.pl
abcd@chem.uw.edu.pl

Tel.: 0 22 822 02 11 wew. 522

Szczegółowe informacje o organizacjach studenckich działających na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.uw.edu.pl/pl.php/student/storg/storg.html.


Do góry
Str. gł. WCh

Nadzór redakcyjny: dr hab. Andrzej Kudelski

Stronę oprac. Adam Myśliński

statystyka