WCh UW logo
 Uniwersytet Warszawski
English | Szukaj:
Wydział Chemii
 ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa   tel.: 022 822 0211, fax: 022 822 5996
Budynek Wydziału Chemii


JUBILEUSZ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA PROF. JANUSZA JURCZAKA

25 lutego 2011 roku odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Zakład Chemii Organicznej naszego Wydziału dla uczczenia 70. rocznicy urodzin prof. Janusza Jurczaka.

Spotkanie w Auli Wydziału otworzyła prof. Marianna Kańska – kierowniczka Zakładu. Po krótkim wstępie zawierającym słowa wyjaśniające cel spotkania przedstawiła ona krótki zarys 20-letniej działalności Jubilata w Wydziale Chemii UW. Następnie powitała władze Wydziału i zaproszonych gości – wśród nich wymieniła prof. Marka Chmielewskiego, I wiceprezesa PAN; prof. Mieczysława Mąkoszę, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN, prof. Sławomira Jarosza, dyrektora Instytutu Chemii Organicznej; prof. Janusza Lipkowskiego, prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i dr Piotra Lipkowskiego, wicedyrektora Instytutu Chemii Organicznej. Powitała też wszystkich obecnych. Szczególne wyrazy powitania skierowała do Jubilata, podkreślając jego udział w życiu Wydziału i oddziaływanie na jego środowisko.

Z kolei głos zabrał Dziekan Wydziału prof. Paweł Kulesza. Podkreślił on, że obecne spotkanie ma charakter spontanicznej inicjatywy Zakładu i dodał, że zostało on uświetnione obecnością przedstawicieli władz PAN i Instytutu Chemii Organicznej. Mówca przedstawił w liczbach i statystyce dorobek dydaktyczny i naukowy Jubilata jako profesora akademickiego. Podkreślił, że wypromowanie 65 doktorów i blisko 120 magistrów może być traktowane jako duży sukces życiowy. Dziekan pogratulował tego Jubilatowi. Zwrócił następnie uwagę na znaczący dorobek naukowy, zauważalny w skali światowej, a wyrażający się nie tylko wskaźnikami scjentometrycznymi, ale także liczbą nagród i wyróżnień oraz zaproszeń na wykłady i konferencje. Dziekan podziękował też Jubilatowi za działalność organizacyjną i kończąc złożył mu życzenia zdrowia i dalszych sukcesów.

Następnie prof. Tomasz Bauer przedstawił prezentację multimedialną. Posługując się archiwalnymi mapami oraz bardziej już współczesnymi fotografiami pokazał drogę Jubilata od urodzenia w mieście Stryj do dnia dzisiejszego. Prof. Bauer omawiał i ilustrował slajdami etapy tej drogi. Wspominał też anegdoty z pracy z Profesorem, trzeba bowiem przypomnieć, że prelegent był pierwszym wypromowanym doktorem Jubilata. Na zakończenie prezentacji pokazane zostało tableau z podobiznami: Jubilata, jego współpracowników z naszego Wydziału i Instytutu Chemii Organicznej oraz 65 wypromowanych doktorów i 12 doktorantów.

W finałowym wystąpieniu głos zabrał sam Jubilat. Nawiązał krótko do wypowiedzi Dziekana, wspominając jak doszedł do realizacji swego wczesnego marzenia - możliwości nauczania młodzieży. Opowiedział o drodze, która doprowadziła go do stanowiska profesora – nauczyciela akademickiego. Zwrócił uwagę, że aby dobrze uczyć, trzeba najpierw nauczyć się samemu. Profesor Jurczak wspominał, że po powrocie ze stażu w Szwajcarii najpierw podjął pracę w IChO. Przypomniał także wydarzenie sprzed prawie 20 lat, kiedy o rozmowę poprosił go ówczesny dziekan – prof. Włodzimierz Kołos. Jej wynikiem była przyjęta przez Jubilata propozycja pracy na naszym Wydziale w charakterze profesora chemii organicznej. Mówca ocenił zatrudnienie na Wydziale jako czas wytężonej pracy, szczególnie, że łączył ją z działalnością w IChO. Efektem - prawie identyczna liczba doktorów wypromowanych w obu instytucjach. W końcowej części wypowiedzi Jubilat wymienił osoby i wydarzenia, które były momentami przełomowymi w jego karierze. Mowę swoją zakończył słowami skierowanymi do swych doktorów, doktorantów i współpracowników: „Kochani, jestem z was dumny”.

Potem rozpoczęło się składanie życzeń i gratulacji, a następnie prof. Kańska zaprosiła zebranych do Starej Biblioteki na poczęstunek. Tam w nieformalnej atmosferze toczyły się okolicznościowe rozmowy.
Z.W.


Tutaj serwisy zdjęciowe z uroczystości:       Serwis I - fot. A.M.       Serwis II - fot. Z.W.Stronę oprac. admys

stat4u