UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2003 / 2004


ierwszego października 2003 roku w Auli im. prof. Wojciecha Świętosławskiego odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2003 / 2004. Uroczystość rozpoczęto wysluchaniem pieśni "Gaude Mater Polonia". Gdy ucichły jej słowa, głos zabrał Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński. 
Dziekan powitał przybyłych gości, pracowników Wydziału i studentów, szczególnie serdecznie "pierwszoklasistów" (sic!). Ogarniając wzrokiem szczelnie wypełnioną Aulę Dziekan wyraził zadowolenie z dużej  liczby chętnych do studiowania. Według jego słów w Polsce mamy wiele młodzieży zgłaszającej się na studia wyższe, w odróżnieniu od rozwiniętych krajów zachodnich, gdzie uczelnie zmuszone są wypełniać miejsca kandydatami z zagranicy.

Następnie wręczono indeksy słuchaczom pierwszego roku Studiów Doktoranckich. Wydział kształci dziś około 150 doktorantów.
Kolejnym punktem programu uroczystości było ślubowanie studentów pierwszego roku. Młodzież powtarzała z przejęciem treść roty. Na zakończenie Dziekan uznał to wydarzenie za bardzo udane.

Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego w tym roku został zaproszony profesor Zbigniew Grabowski, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w przeszłości absolwent i pracownik naszego Wydziału. Tematem wykładu była "Chemia we Wszechświecie". Aby przybliżyć młodzieży postać Profesora, Dziekan posłużył się paralelą do postaci mistrza Yoda ze znanego filmu "Gwiezdne Wojny". Zwiastun filmu z bogatymi efektami specjalnymi i poruszającym dźwiękiem został wyświetlony na ekranie.
Końcowym akcentem było wręczenie indeksów studentom pierwszego roku. Uroczystość zakończyła tradycyjna pieśń "Gaudeamus igitur".

DUŻY FORMAT

Tekst. Z.W. i A.M.
Foto: dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik


 
Do góry
Powrót

Str. oprac. Adam Mysliński