UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Sesja plakatowa
.
.
.
.
Powrót

 
Sesja Plakatowa Magistrantów Wydziału Chemii UW

Władze Wydziału Wydziału Chemii UW zorganizowały jak co roku sesję plakatową, na której studenci zaprezentowali wyniki swych prac dyplomowych. 

Otwarcie Sesji nastąpiło   20 maja 2003 r. w holu Gmachu Wydziału przy ul. Pasteura 1.KONKURS

W dniu 22.05 2003 r. rozstrzygnięty został Konkurs na najlepszy plakat tegorocznej Sesji. Komisja konkursowa w skladzie:

Prodziekan d/s studenckich dr Anna Czerwińska - przewodnicząca,
prof. dr hab. Reanta Bilewicz, prof. dr hab. Jan Izdebski, dr hab. Andrzej Kaim, prof. dr hab. Lucjan Piela, prof. dr hab. Joanna Sadlej - członkowie komisji,

wybrała następujące prezentacje:

Pierwsze miejsce - Kinga Trzcińska - "Analiza eksperymentalnej gęstosci elektronowej w modelowej zasadzie Schiffa"
Praca wykonywana jest w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Teoretycznej i Krystalografii pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka i opieką mgr Pauliny Marii Dominiak (plakat nr 58).

Drugie miejsceJoanna Koseska - "Synteza i własciwosci fizykochemiczne niesymetrycznych molekuł ciekłokrystalicznych o nieliniowym kształcie" Praca wykonywana w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Organicznej . Kierownictwo i opieka dr hab. Józef Mieczkowski (plakat nr 21).

Trzecie miejsce - Anna Tolak - "Synteza modelowych peptydów do badań przekaźnictwa elektronowego w monowarstwach". Praca wykonywana  w  Zakładzie Dydaktycznym Chemii Organicznej. Kierownictwo i opieka dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (plakat nr 10)

Za oryginalną formę prezentacji przyznane zostało również wyróżnienie dla Dominiki Ogończyk - "Otrzymywanie warstwy enzymatycznej bioczujnika metodą sitodruku". Praca wykonywana w  Zakladzie Dydaktycznym Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Kierownictwo i opieka dr Robert Koncki (plakat nr 43)

Werdykt ogłosił i  dyplomy wręczył Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński. Profesor Joanna Sadlej omówiła kryteria, jakimi kierowała się Komisja w wyborze zwycięzców.  Stanowiły je wartości merytoryczne, elementy nowości oraz walory estetyczne prac.

Dla zwyciężczyń Dziekan ufundował również nagrody finansowe.

Wystawa plakatów była czynna do soboty 24 maja b.r.

[A.M.]


 

 

 
Ogłoszenie wyników konkursu
Dziekan - Prof. Chałasiński, Prodziekan - dr Czerwińska

 
Kinga Trzcińska - I miejsce

 
Joanna Koseska- II miejsce

 
Anna Tolak - III miejsce

 
Dominika Ogończyk - wyróżnienie

wszystkie fotografie - dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

 Poniżej zamieszczamy listę studentów przedstawiających plakaty pogrupowaną w/g Zakładów Dydaktycznych.
 
Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej

1. Rafał Barbara 
2. Dobrzyński Paweł 
3. Jarosz Magdalena 
4. Szoka Paweł 
5. Wróblewska Ewa 
6. Chałko Joanna 
7. Bałakier Tomasz 
8. Podwińska Romualda  
9. Górnicki Sebastian 
10. Tolak Anna 
11. Łukowiak Monika 
12. Sępioł Anna 
13. Czerwińska Agnieszka 
14. Kłudkiewicz Dominik 
15. Kosewska Sylwia 
16. Kozłowska Małgorzata 
17. Markowski Paweł 
18. Nazaruk Ewa 
19. Panufnik Edyta 
20. Parcińska Agnieszka 
21. Koseska Joanna 
22. Sokół Grzegorz 
23. Szostak Olena 
24. Popowicz Lidia 
 
Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej

25. Ciechowicz Kinga
26. Kaczyńska Joanna
27. Musialik Małgorzata
28. Ulkowski Marcin
 
Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej

29. Romańska Dorota
30. Strawski Marcin
31. Andrzejewska Agnieszka
32. Ratajczyk Tomasz
 
Zaklad Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

33. Belchowska Aleksandra
34. Grobelny Marcin
35. Dominiczak Joanna
36. Czwartek Aneta
37. Kisiel Anna
38. Malinowski Paweł
39. Stęplowska Wioleta
40. Czerska Katarzyna
41. Karnicka Katarzyna
42. Czelej Jakub
43. Ogończyk Dominika
44. Piesio Magdalena
45. Bieganowski Przemysław
46. Chmielewska Ewa
47. Jasińska Dorota
48. Kotara Sławomir
49. Krzemińska Magdalena
50. Kozłowska Magdalena
51. Pawlak Sylwia
52. Rusiniak Małgorzata
53. Ekiert Elżbieta
54. Jończyk Sylwia
55. Wcisło Marzena
56. Jankowska Anna
 
Zaklad Dydaktyczny Chemii Teoretycznej i Krystalografii

57. Sikorska Ewa
58. Trzcińska Kinga
59. Oleksy Anna
 
Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii

60. Krawucki Michał

Wszelkie informacje można uzyskać u dr Jadwigi Skupińskiej pocztą e-mail lub telefonicznie pod nr 822 02 11 w 378.


Do góry
Powrót

Str. oprac. Adam Mysliński