U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD Z OKAZJI ŚWIĘTA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - ROK 2004


Z listu Dziekana Wydziału Chemii U.W. do pracowników:

"Uprzejmie proszę o zaszczycenie swoją obecnością uroczystości wręczenia nagród przyznanych pracownikom Wydziału Chemii w 2004 roku z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 6 grudnia br. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali Rady Wydziału.
Łączę pozdrowienia
Dziekan"


Uroczystość odbyła się w obecności Kolegium Dziekańskiego. Przybyłe osoby powitał Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński. Podziekował za zaangażowanie w pracy i osiągnięte wyniki. Najlepszym pracownikom wręczył Dyplomy cytując uzasadnienie przyznania nagród. Nagrodzeni otrzymali także adekwatne gratyfikacje pieniężne.

Na fotografiach obok - przebieg uroczystosci
Pracownicy Wydziału Chemii
nagrodzeni w 2004 roku


NAGRODY za działalność dydaktyczną

Nagroda im. Arkadiusza Piekary

dr hab. Marek Orlik - prof. UW

- za wysoko oceniany przez studentów wykład z chemii nieorganicznej.

Nagroda dydaktyczna I stopnia

prof.dr hab. Lucjan Piela

- za świetny podręcznik “Idee chemii kwantowej“

Nagroda dydaktyczna II stopnia

dr Magdalena Biesaga

- za opracowanie nowych zajęć z chromatografii cieczowej.


Prof. dr hab. Ewa Bulska
i dr Beata Krasnodębska-Ostręga

- za przygotowanie atrakcyjnego programu nowej pracowni z “Analityki środowiska”.

dr Alicja Orłowska
- za stałe modernizowanie pracowni z chemii organicznej i aktywność w pracach dydaktycznych w Zakładzie Chemii Organicznej.

dr Iwona Paleska
- za aktywne działania w Festiwalach Naukowych, kierowanie Kołem Młodych Chemików i wysoko ocenianą przez studentów pracę dydaktyczną.

dr Barbara Pałys
- za przygotowanie nowych ćwiczeń z chemii nieorganicznej


dr Zbigniew Wielogórski
- za przygotowanie nowego programu pracowni specjalizacyjnej i wielkie zaangażowanie w organizowanie zajęć z chemii organicznej.


NAGRODY za działalność naukową

Nagroda im. Wiktora Kemuli

dr Michał K. Cyrański

- za rozwiązanie kontrowersyjnego problemu jak dalece jedno z najczęściej używanych pojęć chemii organicznej - pojęcie aromatyczności - może być jednoznacznie zdefiniowane wraz ze wskazaniem wynikających implikacji.


Nagroda im. Antoniego Grabowskiego

dr Magdalena Pecul

- za pionierskie badania wpływu efektów rozpuszczalnikowych na widma dichroizmu kołowego.

student Jerzy Romiszewski
- za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia z 3 lat - 4.97), współpracę z Kołem Młodych Chemików, a także podjęte badania naukowe.


Nagroda im. Włodzimierza Kołosa

dr Wojciech Augustyniak

- za rozprawę doktorską: "Syntezy izotopomerów L-tyrozyny i ich wykorzystanie do badania mechanizmu działania beta-tyrozynazy".


Nagroda naukowa II stopnia

dr hab. Tomasz Gierczak

- za wybitne osiągnięcia w badanich procesów chemicznych odpowiedzialnych za zanikanie warstwy ozonowej.

dr hab. Andrzej Huczko
za książkę: "Nanorurki węglowe".dr Andrzej Leniewski
- za stereoselektywną syntezę związków heterocyklicznych z wykorzystaniem chiralnych substancji pochodzenia naturalnego.


    NAGRODY DZIEKANA

prof. dr hab. Zbigniew Galus dr Andrzej Kamiński
dr Janusz Gawłowski prof. dr hab. Paweł Kulesza
prof. dr hab. Krystyna Jackowska Pan Kazimierz Maluch

P.T. OSOBY NAGRODZONE Z OKAZJI ŚWIĘTA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
NIE BĘDĄCE NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Krystyna Bąk
Dariusz Bender
Romuald Błoński
Andrzej Brzozowski
Andrzej Burzyński
Elżbieta Cielniak
Bożena Czarnacka
Lidia Czugajewicz
Krystyna Filipczuk
Joanna Gmitrzak
Józefa Górska
Barbara Grabowska
Małgorzata Kabat-Mliczkowska
Jadwiga Karp

Henryk Kowalik
Agnieszka Łapacz
Gabriela Łapczyńska
Bogumiła Łyziak
Edyta Maciąga
Henryk Magnuszewski
Kazimierz Maluch
Joanna Olczak
Elżbieta Orłowska
Jacek Pełka
Elżbieta Piotrowska
Jolanta Pisarek
Grzegorz Rozenfeld
Grażyna Różycka

Małgorzata Skowrońska
Wanda Stefańska
Waldemar Strzeszewski
Anna Suska
Andrzej Szterk
Zofia Szterk
Barbara Szyprowska
Jacek Wosiński
Małgorzata Zapała
Marianna Zapała
Jan Zawisza
Urszula Zielkowska
Marzenna Złotkowska-Osica
.Do góry
Powrót

Tekst, zdjęcia i opracowanie strony: Adam Myśliński
Współpraca - Pani Gabriela Łapczyńska
Najlepiej oglądać - MSIE; ekran 1024*768px; rozm. tekstu: mniejsza
Wstawiono 08.12.2004 r.