“Przaśne Kraj - Obrazy”Szanowni Państwo,


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej wraz z Kołem Miłośników Sztuki "TARAS" zamierza opracować i wydać albumową ksiażkę pt: “Przaśne Kraj - Obrazy”. Autorką i redaktorką książki jest Bożenna Beata Parzuchowska - poetka z Przasnysza, przewodnicząca KMS TARAS.

Pomysł wydania takiej ksiażki już spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem społecznym, zapewne dlatego, że ksiażka ta dotyczyć będzie tematów bliskich, a wiele opisanych w niej osób i miejsc jest w środowisku dobrze znana. Książka składa się jakby z dwóch części. W jednej autorka umieściła utwory własne oraz kilka tekstów poetyckich innych przasnyskich autorów: Alfreda Borkowskiego, Jana Chmielewskiego, Andrzeja Ciuby, Marty Czas, Grzegorza Jasińskiego, Anny Jelińskiej, Jolanty Kaczorek, Piotra Kaszubowskiego, Aleksandra Nawrockiego, Stanisława Nawrockiego, Stanisława Radomskiego i Krzysztofa Turowieckiego. Wszystkie wiersze poświecone są ludziom, miejscom i wydarzeniom związanym z Przasnyszem i Ziemią Przasnyską.

Drugą część stanowić będą fotografie i krótkie noty biograficzno - dokumentacyjne. Całość przewidziana jest na ok. 220 stron. Wydanie tak obszernej edycji to przedsięwzięcie czasochłonne, żmudne i bardzo kosztowne. Liczymy jednak, że przy życzliwym wsparciu wielu osób, uda nam się oddać do rąk czytelnika piękny ALBUM o Przasnyszu, ciekawy i wartościowy w treści i formie.

W związku z tym ogromnym zadaniem, którego celem jest utrwalenie na kartach książki pejzaży i portretów ludzi, zwracamy się do Państwa o udostępnienie posiadanych fotografii i podzielenie się wiedzą na tematy dotyczące własnej biografii lub znanych faktów z historii miasta i jego mieszkańców, które zamierzamy opisać w tej poetycko - fotograficzno - dokumentacyjnej edycji.

Bedziemy wdzięczni za wszelką pomoc, konieczną przy tak szerokiej pracy. Jeżeli ktoś z Państwa mógłby i zechciałby wesprzeć nasze przedsięwzięcie finansowo - będziemy niezmiernie wdzięczni. Wszyscy sponsorzy zostaną uhonorowani na łamach książki.

Prosimy o wpłaty wyasygnowanych kwot na konto TPZP 48 8924 0007 0000 1081 2001 0001 z dopiskiem “Przaśne Kraj - Obrazy”.

Z serdecznym pozdrowieniem:

Prezes TPZP

Waldemar Krzyżewski


Do góry
Str. prw. A.M.

Stronę oprac. Adam Myśliński
W nagłówku grafika
z oficjalnej strony www TPZP