stat4u

POWRÓT
Ćwiczenia / Experiments
nr / No 3, 13


ROK AKADEMICKI 2019 / 2020
SEMESTR LETNI


PRACOWNIA: UTYLIZACJA ODPADÓW I ŚCIEKÓW - MSOŚWyniki kolokwiów
pisanych w dniach 10.06.2020 i 01.07.2020 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1569
(3,98)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,76)(bdb-)
Praca Nr 1570
(4,95)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5,95)(bdb!)
Praca Nr 1571
(3,07)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,57)(dst+)
Praca Nr 1572
(4,26)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,76)(bdb-)
Praca Nr 1573
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,76)(bdb-)
Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20200610.xls

20200701.xls


Wynik kolokwium
pisanego w dniu 03.06.2020 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1568
(Średnio 3,26)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr
Nieobecność
Praca Nr
Nieobecność
Praca Nr
Nieobecność


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 04.03.2020 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1561
(3,76)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr 1562
(3,76)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr 1563
(Średnio 2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1564
(Średnio 2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20200304.xlsROK AKADEMICKI 2019 / 2020
SEMESTR ZIMOWY


PRACOWNIE: ELEMENTY BIOTECHNOLOGII
TECHNOLOGIA CHEMICZNA


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 17.12.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1555
(3,26)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr 1556
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,5)(dst+)
Praca Nr 1557
(4,2)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,70)(db+)
Praca Nr 1558
(3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,5)(dst+)
Praca Nr 1559
(3,91)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,91)(db)
Praca Nr 1560
(Średnio 3,26)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191217.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 16.12.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1543
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,5)(dst+)
Praca Nr 1544
(5,26)(bdb+)
Ćwicz. zalicz. (5,76)(bdb++)
Praca Nr 1545
(4,58)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5,08)(bdb)
Praca Nr 1546
(4,5)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,5)(db+)
Praca Nr 1547
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1548
(3,9)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,9)(db-)
Praca Nr 1548A
(4,9)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (4,9)(bdb-)
Praca Nr 1549
(2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)
Praca Nr 1550
(4,2)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,7)(db+)
Praca Nr 1551
(3,65)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (4,65)(db+)
Praca Nr 1553
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1552
(5,5)(bdb+)
Ćwicz. zalicz. (6)(bdb++)
Praca Nr 1554
(3,8)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,8)(db-)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191216.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 10.12.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1502
(4,65)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,66)(db+)
Praca Nr 1538
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1539
(4,66)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,66)(db+)
Praca Nr 1540
(4,16)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,16)(db)
Praca Nr 1541
(4,26)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1542
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1543A
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191210.xlsENVIRONMENTAL MANAGEMENT

The results of colloquia, written on 12/04/2019, 11:45


Script No 1529E in English
(4,26)(good+)
Passed (4,76)(very good-)
Script No 1534E in English
(4)(good)
Passed (4,5)(good+)
Script No 1535E in English
(4,76)(very good-)
Passed (5,26)(very good+)
Script No 1536E in English
(3,5)(satisf.+)
Passed (4)(good)
Script No 1537E in English
(3,5)(satisf.+)
Passed (4)(good)
The results of Exp. No 13 from 12/04/2019 -
click here: 20191204E.xls will be available from Friday 12/06/2019
Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 02.12.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1516
(3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,25(dst+)
Praca Nr 1523
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,5)(db+)
Praca Nr 1524
(2,95)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)
Praca Nr 1531
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1532
(3,55)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (4,05)(db)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191202.xlsENVIRONMENTAL MANAGEMENT

The results of colloquia, written on 11/27/2019, 11:45


Script No 1525E in English
(3)(satisf.)
Exp. passed (4)(good)
Script No 1526E in English
(3,26)(satisf.+)
Exp. passed (3,76)(good-)
Script No 1527E in English
(2,76)(satisf.-)
Exp. passed (3)(satisf.)
Script No 1528E in English
(4,5)(good+)
Exp. passed (5)(very good)
Script No 1530E in English
(4)(good)
Exp. passed (4,5)(good+)
The results of Exp. No 13 from 11/27/2019 -
click here: 20191127E.xls from Friday 11/29/2019
Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 26.11.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1520
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1521
(3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,5)(dst+)
Praca Nr 1522
(3,16)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191126.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 19.11.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1513
(3,76)(db-)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1514
(2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1515
(3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1517
(2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (2,76)(dst-)
Praca Nr 1518
(4,8)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (4,8)(bdb-)
Praca Nr 1519
(4,8)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (4,8)(bdb-)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191119.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 12.11.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1464
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1465
(Średnio 3,26)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr 1508
(4,65)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,65)(db+)
Praca Nr 1509
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1510
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1511
(4,75)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5,01)(bdb)
Praca Nr 1512
(3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191112.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 05.11.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1488
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1503
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1504
(4,75)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1505
(3,2)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,45)(dst+)
Praca Nr 1506
(3,76)(db-)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1507
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191104_05.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 04.11.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1497A
(3,7)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,7)(dst+)
Praca Nr 1498
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1499
(4,2)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,2)(db)
Praca Nr 1500
(3,3)(+0,5j)(db-)
Ćwicz. zalicz. (3,8)(db-)
Praca Nr 1501
(4,5)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,5)(db+)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191104_05.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 29.10.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1487
(3,4)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,9)(db-)
Praca Nr 1493
(4,5)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1497
(3,75)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1494
(4,75)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1495
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5+)(bdb+)
Praca Nr 1496
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191029.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 21.10.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1479
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3)(dst)
Praca Nr 1480
(Średnio 3,26)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)
Praca Nr 1481
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1482
nieobecność
Praca Nr 1483
nieobecność
Praca Nr 1484
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,5)(db+)

Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1485
(4,35)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,6)(db+)
Praca Nr 1486
(4,35)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,6)(db+)
Praca Nr 1489
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)
Praca Nr 1490
(4,65)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,91)(bdb-)

Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 22.10.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1491
(3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,76)(db-)
Praca Nr 1492
(Średnio 2,76)(dst-)
Ćwicz. zalicz. (3-)(dst-)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191021_22.xls


Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 14.10.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1461
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1462
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,5)(dst+)
Praca Nr 1463
(Średnio 3)(dst)
Ćwicz. zalicz. (3,26)(dst+)
Praca Nr 1464
nieobecność
Praca Nr 1465
nieobecność
Praca Nr 1466
(4,69)(db+)
Ćwicz. zalicz. (5,19)(bdb)

Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1467
(5,4)(bdb+)
Ćwicz. zalicz. (5,4)(bdb+)
Praca Nr 1468
(4,7)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,7)(db+)
Praca Nr 1469
(2,95)(dst)
Ćwicz. zalicz. (2,95)(dst)
Praca Nr 1470
(Średnio 3,5)(dst+)
Ćwicz. zalicz. (4)(db)
Praca Nr 1471
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5,5)(bdb+)
Praca Nr 1472
(4)(db)
Ćwicz. zalicz. (4,5)(db+)

Wyniki kolokwiów
pisanych w dniu 15.10.2019 r.


Nr pracy
Ocena
Zaliczenie ćwiczenia
Praca Nr 1473
(4,8)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (5,05)(bdb)
Praca Nr 1474
(4,5)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,76)(bdb-)
Praca Nr 1475
(4,85)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (5,3)(bdb+)
Praca Nr 1476
(5)(bdb)
Ćwicz. zalicz. (5)(bdb)
Praca Nr 1477
(4,76)(bdb-)
Ćwicz. zalicz. (4,76)(bdb-)
Praca Nr 1478
(4,26)(db+)
Ćwicz. zalicz. (4,26)(db+)

Ćw. 13. Wyniki pomiarów stężenia tlenu w ściekach, obliczenia ChZT
oraz stężeń fosforanów i azotanów
można ściągnąć klikając tutaj.

20191014_15.xls


ARCHIWUM