Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Dr Anna Ruszczyńska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 427
adres e-mail: aruszcz@chem.uw.edu.pl
e-mail opiekuna roku: opiekunar@chem.uw.edu.pl
 
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 709

Tematyka badań:

  • Badanie metabolizmu selenu w organizmach żywych

Ostatnia aktualizacja: luty 2020