grupa badawcza

CHEMIA ANALITYCZNA
W BADANIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 375
e-mail: bekras@chem.uw.edu.pl

Tematyka zainteresowań badawczych:

  • Ocena mobilności pierwiastków i związków chemicznych w abiotycznych elementach ekosystemu lądowego i wodnego metodą ekstrakcji roztworami o zróżnicowanej aktywności. Badanie procesów bioługowania pierwiastków z odpadów górniczo-hutniczych
  • Identyfikacja poszczególnych form chemicznych talu w próbkach środowiskowych - analiza specjacyjna
  • Oddzielanie od matrycy próbki i zatężanie śladowych ilości Tl, As, Cr itp. - SPE
  • Rola chemii analitycznej w gospodarce odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Badania odpadów i wpływu składowisk na środowisko
  • Monitoring środowiska z wykorzystaniem bioindykatorów: metody pobierania i przygotowania próbek do analizy
  • Problematyka oznaczenia talu technikami elektrochemicznymi w obecności interferentów
  • Wykorzystanie fotokatalizy w upraszczaniu matrycy wód odpadowych - bez-odczynnikowa mineralizacja

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2016