dr hab. Barbara Pałys

Pracownia Elektrochemii

 

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej

pokój:  333

tel.:       (22) 8220211 wew. 505

e-mail: bpalys@chem.uw.edu.pl