Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Dr hab. Barbara Wagner

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
kierownik zespołu Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 709 adres e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl
 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 373

Tematyka badań:

  • Analityczne zastosowania spektrometrii atomowej
  • Badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych
  • Mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021