Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

Dr hab. Barbara Wagner, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
kierownik zespołu Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Archeometrycznych
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 709 adres e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl
 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 373

Tematyka badań:

  • Analityczne zastosowania spektrometrii atomowej
  • Badania fizyko-chemiczne obiektów zabytkowych
  • Mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych