INFORMACJE OPIEKUNA  I i II ROKU II STOPNIA


Opiekun I roku II stopnia w roku akademickim 2019/2020:

dr Elżbieta Winnicka

e-mail opiekuna roku: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Godziny dyżurów w semestrze zimowym: Wydział Chemii Gmach Radiochemii ul. Żwirki i Wigury 101, pokój 223, wtorki 12.00 – 13.00 oraz czwartki 12.00 – 13.00, tel. + 22 55-26-752 (terminy te dotyczą również kontaktów telefonicznych!). Poza tymi godzinami kontakt e-mailowy: opiekunew1@chem.uw.edu.pl

Ze wszelkimi sprawami, dotyczącymi zapisów na zajęcia przez USOSweb należy się kierować do dziekanatu.

Opiekun roku nie ma żadnych uprawnień do dokonywania zmian w USOSweb (zmiana grupy, zapisy na zajęcia, itp.)

Starosta I roku II stopnia: Rafał Chojnacki, e-mail: rafal.chojnacki@samorzad.uw.edu.pl

Starosta II roku II stopnia: Alicja Chibowska, e-mail: aa.chibowska@student.uw.edu.pl

 

Egzaminacyjna sesja zimowa 2019/2020

Wykłady obowiązkowe

 

Biochemia

(dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka)

03.02.2020 (poniedziałek)

godz. 15.00-18.00

aula, 305, 338

Chemia Jądrowa

(prof. dr hab. Tomasz Gierczak)

05.02.2020 (środa)

godz. 10.00-12.00

aula

 

Egzaminacyjna poprawkowa sesja letnia 2019/2020

Wykłady obowiązkowe

 

Biochemia

(dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka)

17.02.2020 (poniedziałek)

godz. 15.30-18.30

aula

Chemia Jądrowa

(prof. dr hab. Tomasz Gierczak)

20.02.2020 (czwartek)

godz. 12.00-14.00

104R/B

 

Egzaminacyjna sesja zimowa 2019/2020

Wykłady w blokach

 

Podstawy Chemii Związków Naturalnych

(prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki)

29.01.2020 (środa)

godz. 8.00-10.00

141

Samoorganizacja Molekularna 

(prof. dr hab. Renata Bilewicz)

29.01.2020 (środa)

godz. 10.00-12.00

338

Chemia Peptydów i Białek

(prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik)

30.01.2020 (czwartek)

godz. 9.00-10.00

305

Chromatografia Cieczowa

(dr hab. Ewa Poboży)

30.01.2020 (czwartek)

godz. 10.00-12.00

aula

Fizykochemia Nowych Materiałów

(dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW,

prof. dr hab. Magdalena Skompska,

dr hab. Robert Szoszkiewicz prof. UW)

31.01.2020 (piątek)

godz. 10.00-12.00

SB

Oddziaływanie Leków z Celami Molekularnymi

(prof. dr hab. Sławomir Filipek)

31.01.2020 (piątek)

godz. 10.00-12.00

118

Chemiczne Podstawy Medycyny Spersonalizowanej

(dr. hab. Tomasz Wilanowski)

31.01.2020 (piątek)

godz. 10.00-12.00

38

Praktyczne Zastosowania Spektroskopii i Analiza Widm (prof. dr hab. Wiktor Koźmiński,

dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW)

04.02.2020 (wtorek)

godz. 10.00-12.00

104R/B

Analiza Instrumentalna

(dr hab. Barbara Wagner)

06.02.2020 (czwartek)

godz. 9.00-11.00

118

Strategia Syntezy Organicznej

(dr hab. Piotr Piątek)

06.02.2020 (czwartek)

godz. 10.00-13.00

104

Elektrochemia z Elementami Elektroanalizy

(prof. dr hab. Zbigniew Stojek)

06.02.2020 (czwartek)

godz. 11.45-13.15

SB

Analityka Środowiska

(dr hab. Beata Krasnodębska- Ostręga)

07.02.2020 (piątek)

godz. 12.00-14.00

118

 

Egzaminacyjna poprawkowa sesja zimowa 2019/2020

Wykłady w blokach

 

Współczesne
Techniki Stosowane w Biochemii i Biologii Molekularnej

 (dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka)

18.02.2020 (wtorek)

godz. 11.00-13.00

KTCh

Chemia Peptydów i Białek

(prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik)

19.02.2020 (środa)

godz. 9.00-10.00

141

Elektrochemia z Elementami Elektroanalizy

(prof. dr hab. Zbigniew Stojek)

19.02.2020 (środa)

godz. 11.45-13.15

SB

Strategia Syntezy Organicznej

(dr hab. Piotr Piątek)

20.02.2020 (czwartek)

godz. 10.00-13.00

104

Fizykochemia Nowych Materiałów

(dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW,

prof. dr hab. Magdalena Skompska,

dr hab. Robert Szoszkiewicz prof. UW)

20.02.2020 (czwartek)

godz. 15.00-17.00

SB

Chromatografia Cieczowa

(dr hab. Ewa Poboży)

20.02.2020 (czwartek)

godz. 13.00-15.00

305

Analityka Środowiska

(dr hab. Beata Krasnodębska- Ostręga)

 

21.02.2020 (piątek)

godz. 12.00-14.00

104

 

Terminy pozostałych egzaminów z poszczególnych bloków - indywidualnie do ustalenia z prowadzącym

 

Wskazówki, dotyczące pisania e-maili:

1.  W e-mailu zawsze proszę umieszczać imię, nazwisko oraz numer indeksu. Studenci MISMAPu przedstawiają się jako studenci MISMAPu.

2.   Proszę nie używać załączników, w szczególności plików Word, Excel, grafiki, html itp.

3.   Jeśli w danej sprawie wysyłany jest kolejny e-mail, proszę użyć opcji: ,,reply/odpowiedź" oraz  umieścić na dole w treści e-maila dotychczasową korespondencję na dany temat (większość programów pocztowych robi to automatycznie).

4.   W ,,subject/tytule"  e-maila proszę podać słowo lub słowa kluczowe.

5.   Przed napisaniem e-maila proszę się zastanowić, czy sprawa dotyczy opiekuna roku.

 

 Elżbieta Winnicka, 16.12.2019