UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ CHEMII


ZAKŁAD DYDAKTYCZNY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
.
.
.
.
 
  
 

.
dr Hanna WILCZURA-WACHNIK
Starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktycznym Technologii Chemicznej

E-MAIL

. 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


Wykład kursowy - "Technologia Chemiczna"
Wykład monograf. - "Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w roztworach polimerów"

Pracownia Technologii Chemicznej
Pracownia Utylizacji i Neutralizacji Odpadów
Technologia Ochrony Środowiska
Powrót