UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYDZIAŁ CHEMII - ZAKŁAD DYDAKTYCZNY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Instrukcja ćwiczenia nr 17 i 17B
 
 

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów
z zanieczyszczeń związkami organicznymi

Opracowanie: dr inż. Jadwiga Skupińska


Celem ćwiczenia jest zapoznanie z adsorpcyjną metoda oczyszczania gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi.

W ćwiczeniu porównuje się efektywność adsorpcji węglowodorów na złożu węgla aktywnego i zeolitowym. 
 
 

Przebieg ćwiczenia

Eksperyment wykonywany jest na bliźniaczych zastawach różniących się złożem wypełniającym reaktor. Zestaw aparatury przedstawiają załączone rysunki. W zestawie oznaczonym numerem 1 reaktor wypełniony jest złożem zeolitowym a w zestawie nr 2 złożem węgla aktywnego.
 

Kolejność czynności:

1. Załączyć grzanie pieca do temperatury podanej przez asystenta prowadzącego ćwiczenie i zregenerować złoże.

2. Wyłączyć grzanie.

3. Odkręcić zawory i przepłukać złoże gazem obojętnym z butli (13) i schłodzić.

4. Zważyć płuczkę (10) z węglowodorem.

5. Podłączyć płuczkę (10) do układu.

6. Odpowiednio podłączyć rurkę wskaźnikową do kranu trójdrożnego (8).

7. Rozpocząć przepuszczanie gazu obojętnego (argonu) przez płuczkę (10) z węglowodorem, strumień skierować na złoże.

8. Obserwować rurkę wskaźnikową, sprawdzać czy nie następuje przebicie złoża.

9. Gdy nastąpi zmiana barwy substancji wypełniającej rurkę przerwać proces.

10. Uruchomić grzanie pieca (3). 

a) dla złoża zeolitowego
  • przepłukać złoże gazem obojętnym; 
  • produkty zebrać w odbieralniku (5)
b) dla złoża węglowego:
  • Uruchomić pompę infuzyjną (14) dozującą wodę do reaktora aby przepłukać złoże parą wodna.
  • Produkty zebrać w odbieralniku (5). 
  • Wyłączyć pompę (14).
  • Przepłukać złoże gazem obojętnym.
11. Wyłączyć grzanie pieca (3).

12. Dla złoża węglowego:

  • Produkty zebrane w odbieralniku (5) przenieść do rozdzielacza, 
  • rozdzielić fazę wodną od organicznej.
13. Zważyć fazę organiczną.

14. Zanalizować produkty (fazę organiczną) za pomocą chromatografu gazowego.


Schemat aparatury - zestaw nr 1


1. reaktor
2. złoże zeolitu (10ml=4.4g)
3. regulator temperatury
4. chłodnica wodna
5. odbieralnik
6. podnośnik
7. wymrażalnik
8. kran trójdrożny 
9. bełkotka
10. płuczka z węglowodorem 
11. kran trójdrożny
12. bełkotka
13. butla z argonem


Schemat aparatury - zestaw nr 2


1. reaktor
2. złoże węgla aktywnego (10ml=4.6g)
3. regulator temperatury
4. chłodnica wodna
5. odbieralnik
6. podnośnik
7. wymrażalnik
8. kran trójdrożny 
9. bełkotka
10. płuczka z węglowodorem 
11. kran trójdrożny
12. bełkotka
13. butla z argonem
14. pompa infuzyjnaPo wykonaniu eksperymentu należy:

- obliczyć natężenie przepływu węglowodoru w mg/min.

- zbilansować proces.

- zinterpretować chromatogramy.

- określić ilość odzyskanego węglowodoru w %.

- wykonać opis ćwiczenia, który powinien zawierać cel i opis eksperymentu z podaniem ilości stosowanych substancji, schemat aparatury, spostrzeżenia, dyskusję uzyskanych wyników, oraz wnioski wraz z oceną przydatności metody do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń węglowodorami.


Powrót
Do góry