Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej

 

Dr Joanna Kowalska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 342
e-mail: askow@chem.uw.edu.pl

Tematyka badań:

  • Analityczne zastosowania metod elektrochemicznych i metod spektrometrii mas
  • Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków
  • Metody sprzężone HPLC ICP MS
  • Oznaczanie istotnych biologicznie związków tiolowych w tkankach roślin
  • Badanie mechanizmów detoksyfikacji w roślinach
  • Badania biomonitoringowe

Ostatnia aktualizacja: luty 2012