UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Chemii

ZAKŁAD DYDAKTYCZNY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
 

Jadwiga Skupińska

dr inż. ; starszy wykładowca

Kierownik Zakładu Dydaktycznego
Technologii Chemizcnej

Kierownik Pracowni
Technologii Chemicznej


Laboratoria:

Pracownia Technologii Chemicznej

Odpady przemysłowe i ich utylizacja – laboratorium

Utylizacja i neutralizacja odpadów – laboratorium


Tematyka badawcza:

Karbonylowanie nitrozwiązków do karbaminianów lub amin  wobec układu katalitycznego Pd/Fe/I2
Bezpośrednia synteza węglanów i poliwęglanów z tlenku węgla i fenoli. 
MATERIAŁY INFORMACYJNE
o
Pracowni
Technologii Chemicznej
Ost. aktualiz.

03.02.2014Różne
Powrót

Stronę oprac. A.M.