prof. dr hab. Krystyna Jackowska

Wykształcenie:

Studia:              Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963-1968


Magisterium:
    Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1968

                        Tytuł pracy: Wyznaczanie współczynników aktywności CsCl w mieszaninach woda-metanol z zastosowaniem
                        ogniw z ciekłym złączem.


Doktorat:
          Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1976

                        Tytuł pracy:  Badanie parametrów elektrycznych granicy faz elektroda krzemowa- roztwór elektrolitu.


Habilitacja:       Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1992

                        Tytuł pracy:  Elektrochemiczne ogniwa fotowoltaiczne z elektrodami  półprzewodnikowymi.

                        Dziedzina: chemia fizyczna, elektrochemia i fotoelektrochemia półprzewodników

 

Staże  zaGraniczne:

Department of Electrochemistry, Faculty of Chemistry, Moscow University, Russia
Research Associate ( 1973- 3 miesiące)

Department of  Chemistry, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom
Post-doctoral position  (1980-1981, jeden rok)
 

Physiology Department, Membrane Biophysics Laboratory, Michigan State University, East Lansing (USA)
Visiting Research Associate (1986/1987 – jeden rok)

  

zatrudnieniE :

Asystent 1968-1976,  Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt  1976- 1997, Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Profesor  1997-         Pracownia Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

SPRAWOWANE  FUNKCJE

Kierownik Zakładu Dydaktycznego Chemii Fizycznej (1991-1993)

Prodziekan Wydziału Chemii (1996-2001)

Kierownik Pracowni Elektrochemii (od 1995 )

 

 GRANTY

 1. Nano i mikrostruktury półprzewodnikowe w materiałach kompozytowych.  Otrzymywanie, charakterystyka, fotoaktywność. ( 2005-2008), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2. Polimery przewodzące - nanostruktury, ich synteza i właściwości elektrochemiczne.
( 2001-2004), Komitet Badań Naukowych  

3. Elektrochemiczne właściwości elektrod wielowarstwowych otrzymanych na bazie usieciowanego węgla szklistego, polianiliny i palladu. (2001-2003), Komitet Badań Naukowych.

4. Polimery przewodzące jako modyfikatory elektrod- badania elektrochemiczne i spektroskopowe. (1995-1998), Komitet Badań Naukowych