Wykształcenie:

· Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 1969 - mgr
· Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 1974 - dr
· Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 1996 - dr hab.

Przebieg pracy naukowej:

· 1969-1974, asystent w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
· 1974-2000, adjunkt w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
· 1989-1999, kierownik Laboratorium Spektroskopii Cząsteczkowej Wydziału Chemii UW
· od 1999 kierownik Pracowni Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego
   Wydziału Chemii UW
· 2000-2004, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
· 2004, profesor chemii
· od 1.01.2012, profesor zwyczajny

Doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą:

· 1974, (2 miesiące) w Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie
   der Wiessenschaften der DDR in Berlin, NRD
· 1976-1977, (1 rok) Department of Chemistry, Sheffield University, Wielka Brytania
· 1983-1985, (2 lata) Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago Circle, USA
· 1983-1985,………USA – Visiting Assistant Professor
· 2011, Department of Chemistry, University of Western Sydney, Sydney, Australia
    – Visiting Professor

Wybrane wykłady konferencyjne:

· 17O magnetic shielding in the gas phase, Ampere Summer School “Application of Magnetic Resonance in Novel Materials", Nafplion, Grecja, 2000.
· Gas-phase NMR spectroscopy, “31th Congress Ampere", Poznań, 2002.
· Multinuclear NMR spectra of microscopic gaseous samples, “XIV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy” Krasnoyarsk, Rosja, 2003.
· Multinuclear NMR spectroscopy in the gas phase, “The Physics and Chemistry of Matrix Isolated Species MATRIX”, Funchal, Portugalia, 2005.
· Nuclear magnetic moments from NMR spectra, “6th Biennial Conference of the Australian and New Zealand Society for Magnetic Resonance ANZMAG”, Murramarang, Australia, 2006.
· 17O and 1H magnetic shielding and spin-spin coupling of 17O-enriched water in the gas phase, “Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry Biology and Medicine”, Warszawa, 2006.
· 3He NMR spectroscopy, "4th Kraków-Winnipeg Workshop on MR Imaging Technology", Kraków, 2007.
· Direct reading of magnetic shielding from NMR spectra, “Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences” Warszawa, Poland 2008.
. New applications of 3He NMR spectroscopy, “Advanced Bioimaging Technologies Conference”, Banff, Canada, 2009.
· Measurements of shielding constants in NMR spectroscopy "AnalytiX 2012", Beijing, China, 2012.
· Referencing od shielding measurements in NMR spectra "AnalytiX 2013", Suzhou, China, 2013.
· Measurements of nuclear magnetic shielding "18th International Society of Magnetic Resonance (ISMAR) Meeting", Rio de Janeiro, Brazylia, 2013.
· NMR shielding of helium-3 in the micropores of zeolites, "The 12th Conference on Magnetic Resonance in Porous Media", Wellington, Nowa Zelandia, 2014.


Granty:

1. G-MEN-169/90 (1990, indywidualny) - kierownik
2. Grant British Council (1991, Triple Link Sheffield-Warszawa-Odense) - kierownik
3. Grant KBN 2 P303 007 07 (1994-1997, indywidualny) - kierownik
4. Grant KBN 2 T09A 008 16 (1999-2001, indywidualny) - kierownik
5. Grant KBN 3 T09A 074 17 (1991-2001, promotorski dla mgr E. Wielogórskiej) - kierownik
6. Grant KBN 4 T09A 035 23 (2002-2005, indywidualny) - kierownik
7. Grant KBN 4 T09A 066 24 (2003-2006, promotorski dla mgr M. Wilczka) -kierownik
8. Grant KBN 4 T09A 120 25 (2003-2005, promotorski dla mgr M. Kubiszewskiego) - kierownik
9. Grant na badania dla NESTEC LTD, 2005-2006 (Szwajcaria) - kierownik
10. Grant MNiSW N N204 244134 (2008-2011, indywidualny) - kierownik
11. Grant NCN: DEC-2011/01/B/ST4/06588 (2011-2014, indywidualny) - kierownik
12. Grant inwestycyjny MNiSW: DEC. Nr 6365/IA/115/2013 (2013) na zakup spektrometru NMR 500 MHz z kriosondą chłodzoną ciekłym azotem i z niezbędnym wyposażeniem.

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

1. Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: 1990-1996 i 2005-2016.

2. Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh) od 2001.

3. International Society of Magnetic Resonance (ISMAR) od 2001,
    w ISMAR Council (2007 - 2013).

4. Australian and New Zealand Society for Magnetic Resonance (ANZMAG) od 2005.

5. Polish-German Radiospectroscopy Group (PGRG) od 2005.

6. Polish-Canadian Radiospectroscopy Group (PCRG) od 2005.Hobby:

astronomia, fotografia (wybrane zdjęcia)