Prof. dr hab. Magdalena Skompska

 

 

Pracownia Elektrochemii

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

ul. Pasteura 1, 02 093 Warszawa

tel.: (48) 22 822 02 11 w. 370,

fax: (48) 22 822 59 96

Zakład Chemii Fizycznej, pokój 317

e-mail: mskomps@chem.uw.edu.pl

   

Tematyka badawcza
Wykształcenie
Staże
Zatrudnienie
Granty badawcze
Wybrane publikacje
Dydaktyka
English version

TEMATYKA BADAWCZA

  • Projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka fotoogniw słonecznych na bazie TiO2 i ZnO ze stałym uczulaczem półprzewodnikowym (CdS, CdSe, PbS, PbSe) 

  • Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów kompozytowych na bazie polimerów przewodzących (pochodnych politiofenu)  i nanostruktur półprzewodnikowych (CdS, ZnO) do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych. Optymalizacja warunków syntezy układów hybrydowych w celu uzyskania jak największej wydajności przetwarzania energii świetlnej w elektryczną.

  •   Zastosowanie polimerów przewodzących,(poli(1,8-diaminonaftalenu) i poli(1,8-diaminokarbzolu)do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów. Badanie mechanizmów tych procesów.

  •   Elektrosynteza, badanie struktury, morfologii oraz właściwości elektrochemicznych i spektroskopowych elektrod modyfikowanych polimerami przewodzącymi (np. pochodnymi polikarbazolu, politiofenu, polianiliny, tytanocenowymi pochodnymi polipirolu i PEDOT-u )

  • Synteza materiałów hybrydowych na bazie polimerów przewodzących i nanocząstek metali przejściowych do zastosowań w katalizie i elektrokatalizie.