Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Dr Marcin Wojciechowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa, ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 55 26 427
adres e-mail: mawoj@chem.uw.edu.pl
 
Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analityczne Centrum Eksperckie
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
tel. +48 22 55 26 703

Tematyka badań:

  • Interferencje fizyczne w oznaczaniu wybranych pierwiastków metodą ICP-MS
  • Mikropróbkowanie laserowe w badaniach ciał stałych
  • Badanie metabolizmu selenu w organizmach żywych
  • Badanie specjacji cynku w roślinach hałdowych

Ostatnia aktualizacja: listopad 2019