prof. dr hab. Robert Koncki

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

   Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

      Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

 

e-mail:  rkoncki@chem.uw.edu.pl

 

 

Tematyka badawcza:  BioAnalityka

detektory, sensory i biosensory chemiczne,

   enzymy w analizie chemicznej,

    analiza przepływowa i mikrofluidyka,

        analityka kliniczna i mikrobiologiczna

 


Zespół i Projekty badawcze     Publikacje     Dla studentów     Życiorys naukowy    

 

Ostatnia aktualizacja:  wrzesień 2021