f1f2f3f4
Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej


Wydział Chemii                                                                                                                Uniwersytet Warszawskif6Curriculum Vitae
1
f8Dla Studentów
Dr Tomasz Stefan Pawłowski
e-mail: tpawlowski@chem.uw.edu.pl
Tel.: (+48) 22 8220211 wew. 246
Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 1
02-093 WarszawaLast updated: October, 2011 by Tomasz S. Pawłowski